عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

تاریخ جهان

خاندان راسل و لیبرالیسم انگلیسی

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (8)

خاندان راسل و لیبرالیسم انگلیسی
در بررسی دوران اقتدار سِر رابرت والپول و خاندان پیت، با فضای پس از صعود سلطنت هانوور در بریتانیا، پیدایش و صعود بورژوازی جدید ماوراء بحار سده هیجدهم و شکل‌گیری تفکر و ساختار سیاسی آن در قالب ادامه ...

خاندان پیت و بنیان‌های حزب محافظه‌کار

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (7)

خاندان پیت و بنیان‌های حزب محافظه‌کار
در میان نخست‌وزیران بریتانیا، در دوران پس از والپول (1742) تا جرج کانینگ (1827) و آرتور ولزلی (1828)، اعضای خاندان پیت (ویلیام پیت بزرگ و کوچک) بیشترین و بی‌پرواترین پیوندها را با کانون‌های ادامه ...

خاندان گرنویل و انقلاب آمریکا

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (6)

خاندان گرنویل و انقلاب آمریکا
خاندان گرنویل در اصل از شهسواران باکینگهام شایر بودند. سر ریچارد گرنویل "کینه‌توز"، دزد دریایی نامدار و "سگ دریایی الیزابت" نیای این خاندان است. ادامه ...

الیگارشی و انقلاب مالی سده هیجدهم

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (5)

الیگارشی و انقلاب مالی سده هیجدهم
سال‌های اقتدار والپول دورانی تعیین کننده در تاریخ معاصر بریتانیاست؛ هم از نظر تثبیت و تحکیم ثبات و اقتدار خاندان سلطنتی هانوور، که اعقاب آن تا به امروز در رأس ساختار سیاسی بریتانیا و در قلب الیگارشی ادامه ...

تکوین آریستوکراسی بریتانیا

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (4)

تکوین آریستوکراسی بریتانیا
در عصر الیزابت این میراث معنوی و سرمایه مادی در بنیاد موج انگلیسی غارت ماوراء بحار قرار گرفت و فرایند تکوین آریستوکراسی معاصر بریتانیا را شتاب بخشید. ادامه ...

رفورماسیون و آریستوکراسی انگلیس

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (3)

رفورماسیون و آریستوکراسی انگلیس
به نوشته‌ی توماس ماکائولی، کهن‌ترین خاندان اشرافی بریتانیا خاندان دوور است که تبارشان به نیمه دوم سده یازدهم میلادی و به اوبری دوور اوّل، یکی از نورماندی‌های ادامه ...

لردها، شوالیه‌ها و ساختار اشرافی

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (2)

لردها، شوالیه‌ها و ساختار اشرافی
مجموعه‌ای که آن را با نام "آریستوکراسی انگلستان" می‌شناسیم، در یک فرایند تدریجی، که هسته‌های نخستین آن در دوران جنگ‌های صلیبی تکوین یافت، نظام و سلسله مراتب درونی خاص خود را پدید ساخت. ادامه ...

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (1)

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا (1)
الیگارشی بریتانیا در عصر ویکتوریا (1837- 1901) در رأس یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مستعمراتی تاریخ جای گرفت؛ به تبع این اقتدار سیاسی به مروج برتری و سروری فرهنگ غرب در پهنه‌ی جهانی بدل شد و ادامه ...

وضعیّت سیاسی آسیای مرکزی در سده‌های هشتم و نهم

وضعیّت سیاسی آسیای مرکزی در سده‌های هشتم و نهم
ایران و سرزمین‌های همجوار آن در قرن‌های هشتم و نهم هجری شاهد تحولات و رخدادهای سیاسی متعدد و قابل توجهی بود که تأثیر بسزایی در سرنوشت آینده دنیای اسلام داشت. طی این دوره، شاهد فروپاشی برخی دولت‌ها و ادامه ...

چگونگی تشکیل حکومت عثمانی از تأسیس تا ثبات

( مطالعه موردی دوران حکومت عثمان و سلطان اورخان 687-761 هجری)

چگونگی تشکیل حکومت عثمانی از تأسیس تا ثبات
قرن هفتم هجری در تاریخ جهان اسلام حائز اهمیت بسیار می باشد، از یک طرف در غرب سرزمین های اسلامی شاهد اوج گیری جنگ های صلیبی هستیم که در آن ها دولت بیزانس توانسته بود پیروزی های چشمگیری به ادامه ...