عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر کس حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار اوست. بحارالأنوار، ج43، ص261
  • چشم انتظاران
  • چراغ راه مداحان

تاریخ و تاریخ نگاری

مبانی نظری تاریخ فرهنگی

مبانی نظری تاریخ فرهنگی
عمر تاریخ فرهنگی از لحاظ نظری چندان طولانی نیست، و می‌توان آن را در حدود دو دهه دانست. کتاب پیتر برک، با عنوان تاریخ فرهنگی چیست؟ در سال 2004، از این لحاظ اثری بنیان گذار به حساب می‌آید. اما باید توجه ادامه ...

تاریخ باوری جدید

فرضیه پردازی تاریخی با ابزار ادبیات

تاریخ باوری جدید
تاریخ باوری جدید را یک روش نقادی میان رشته‌ای می‌دانند که از اواخر دهه‌ی 1960 تا اوایل دهه‌ی 1980 در ایالات متحده‌ی امریکا شروع به بالیدن کرد. اهمیت شکل گیری این روش انتقادی در ماهیت میان رشته‌ای آن است ادامه ...

نشانه شناسی در پژوهش تاریخی

نشانه شناسی در پژوهش تاریخی
ظهور نشانه شناسی و کاربرد آن در علوم دیگر، به ویژه علوم اجتماعی و انسانی، سبب شده که پیدایی این دانش اوج میان رشته‌ای شدن نظریه‌ی مدرن قلمداد شود. در حوزه‌ی علوم انسانی، تاریخ از جمله علومی است که پیوند آن با ادامه ...

عناصر تاریخی در رمان‌های تاریخی فارسی

عناصر تاریخی در رمان‌های تاریخی فارسی
رمان در زبان فارسی پدیده‌ای است تقریباً جوان که همزمان با سال‌های آگاهی و نهضت مشروطیت مورد توجه جدی قرار گرفته است. در سال‌های 1284-1300ش، ملت ایران برای به سرانجام رساندن انقلاب مشروطه ادامه ...

بهره گیری از دانش آمار در تاریخ

بهره گیری از دانش آمار در تاریخ
تاریخ شاخه‌های متنوعی دارد. آن بخش از منابع تاریخی را که به وضعیت اقتصادی مردم در گذشته ربط دارند در تاریخ اقتصادی بررسی می‌کنند. منابع تاریخ اقتصادی نیز متفاوت هستند؛ از سرشماری‌ها، ثبت‌های اداری و ادامه ...

مشارکت در ساخت تاریخی دیگر

مشارکت در ساخت تاریخی دیگر
مناظره، تا زمانی که در نزاع نظری متوقف بماند، "جدالی کلامی" است که گاه به غلط، "گفتگویی معرفت شناختی" نامیده می‌شود. در حالیکه مبارزات نظری، تنها زمانی راه گشایند که در عمل کاربرد یافته و با مفهوم پردازی ادامه ...

تاریخ، فراسوی منازعه

تاریخ، فراسوی منازعه
آیا تاریخ عرصه‌ی عمومی منازعه و کشمکش است؟ و همه‌ی وقایع تاریخی در پرتو قانون و یا قوانین آهنین منازعه است که امکان فهم و تفسیر دارند؟ یا حوادث متنوع و سرنوشت ساز تاریخی از منظری متفاوت شکل و معنایی ادامه ...

سیاست‌های زمانی حاکم بر تقویم ایران

سیاست‌های زمانی حاکم بر تقویم ایران
اعضای هر جامعه، به موازات وجود زمان زیست روزمره‌ی خود، به زمان‌هایی نیاز دارند که فارغ از دغدغه‌های زندگی روزمره به استراحت و بازسازی خود بپردازند. همچنین، با توجه به اینکه در زمان روزمره اغلب توجه ادامه ...

نظریه بینامتنیت در پژوهش‌های تاریخی

نظریه بینامتنیت در پژوهش‌های تاریخی
مطالعه‌ی داده‌های متنی و متن به عنوان گفتمان، جهت دست یابی به نتایج معطوف به تاریخ اجتماعی، امر نوظهوری نیست، ولی کاربست نظریه‌های بر آمده از نقد ادبی و متنیت پژوهی افق نسبتاً تازه‌ای است که تحقیقات تاریخی ادامه ...

تاریخ شناسی و مطالعات میان رشته‌ای: فرصت یا تهدید؟

تاریخ شناسی و مطالعات میان رشته‌ای: فرصت یا تهدید؟
آنچه اینک در کشور ما در حوزه‌ی مطالعات تاریخی در حال وقوع است تلاشی نامبارک در ایجاد پیوندی ناشیانه میان تاریخ شناسی و روش‌های رایج در علوم تعمیمی است؛ تا به مدد آن دانش تاریخ از بحران ناتوانی در تولید علم خارج شود. ادامه ...