عضویت العربیة English
امام کاظم علیه‌السلام: مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست. تحف العقول، ص 398

علم و دانش

اخلاق علمی

اخلاق علمی
یکی از دلایل اعطای جایزة نوبل فیزیک به رابرت میلیکان در سال 1302/1923، آزمایش او دربارة بار الکترون بود که نتایج آن را بر اساس همة قطره‌های مورد آزمایش در مقاله‌ای در سال 1292/1913 منتشر کرده ادامه ...

ابر رساناهای آلی مقاوم در برابر میدان مغناطیسی قوی

ابر رساناهای آلی مقاوم در برابر میدان مغناطیسی قوی
میدان های مغناطیسی شدید ابررسانی را از بین می‌برند. اما گزارش شده است که در نوعی نمک آلی ابررسانا، ابررسانی دربرابر میدان های مغناطیسی قوی در یکی از راستاهای شبکة بلوری بسیار مقاوم است؛ ابررسانی ادامه ...

رآکتورهای هم‌جوشی با هسته‌های اسپین قطبیده

رآکتورهای هم‌جوشی با هسته‌های اسپین قطبیده
یک پارامتر بنیادی در رآکتورهای هم‌ جوشی هسته‌ای سطح مقطع هسته‌ای است؛ سطح مقطع هسته‌ای معیاری است از احتمال انجام واکنش هم ‌جوشی بین یک هسته با هستۀ دیگر. فیزیک هسته‌ای‌دانان خوب می‌دانند که این ادامه ...

دما فزایی (Hyperthermia)

دما فزایی (Hyperthermia)
در اواخر قرن نوزدهم مشاهده شد که آن دسته از بیماران سرطانی که به عفونت‌های شدید ولاجرم تب‌های بالا مبتلا بودند، گاه‌ گاهی علایمی دال بر پسرفت جزئی یا کامل تومورهای‌شان بروز می‌دهند. گفته می‌شد که این ادامه ...

نقش شناختيِ فعل در بررسي زبان شناسانه

نقش شناختيِ فعل در بررسي زبان شناسانه
يکي از مباحث مهم در زبان‌شناسي شناختي، تحليل شناختي «فعل» بوده است. زبان‌شناسان شناختي تلاش کرده‌اند تا تحليل شناختي مناسبي از عنصرهاي زباني گوناگون بيابند و بي‌ترديد، «فعل» از عنصرهاي مهم زبان ادامه ...

موجوداتِ ربطي (موجود/ ارتباط) در زبان‌شناسي شناختي

موجوداتِ ربطي (موجود/ ارتباط) در زبان‌شناسي شناختي
بسياري از معناشناسان ميان موجودات ربطي (نسبي) و غيرربطي فرق مي‌گذارند. موجود ربطي مستلزم وجود چيز ديگري است. به عنوان مثال، مفهوم وصفي «گرد» مستلزم وجود چيزي گرد است. همچنين، مفهوم فعل ادامه ...

قالب‌گيريِ ساختاري در زبان‌شناسي شناختي

قالب‌گيريِ ساختاري در زبان‌شناسي شناختي
مراد از آن، مفهوم‌سازي ساختار جايگاه شناختي و هندسي اشياء و اجزاي آنهاست. زبان‌شناسان شناختي ميان سه نوع متفاوت اين فعاليت فرق گذاشته‌اند: فرديت‌بخشي، قالب‌گيري جايگاه شناختي و هندسي و درجه‌بندي. ادامه ...

چشم‌اندازِ/ موقعيت‌‌مندي در زبان‌شناسي شناختي

چشم‌اندازِ/ موقعيت‌‌مندي در زبان‌شناسي شناختي
چشم‌انداز يکي از مهم‌ترين و مشهورترين عمليات تعبيري است. در توصيفات مکاني، چشم‌انداز اهميت پيدا مي‌کند؛ البته در توصيف‌هاي غيرمکاني هم چشم‌انداز اهميت دارد. چشم‌انداز ممکن است به جايگاه مکاني شخص ادامه ...

عمليات تعبير در زبان‌شناسي شناختي

عمليات تعبير در زبان‌شناسي شناختي
يکي از فرضيه‌هاي اساسي زبان‌شناسي شناختي، به تعبير لنگ‌اکر، اين اصل است که معناشناسي همان مفهوم‌شناسي است. مراد از اين اصل اين است که در معناشناسي بايد به دنبال کشف صور گوناگون مفهوم‌سازي در زبان ادامه ...

نما و پايه در زبان‌شناسي شناختي

نما و پايه در زبان‌شناسي شناختي
قالب، منطقه‌اي منسجم از معرفت بشري يا منطقه‌اي منسجم از فضاي مفهومي است. اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه منطقه‌اي منسجم از معرفت بشري يا فضاي مفهومي را تشخيص مي‌دهيم؟ لنگ‌اکر (1987) ادامه ...