عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: صله رحم و نیکى، حساب (قیامت) را آسان و از گناهان جلوگیرى مى‌کند. کافى، ج2، ص157
  • بررسی و تحلیل سند 2030 یونسکو
  •  نابودی رژیم صهیونیستی زیر ۲۵ سال

زبان شناسی

روابط حياتيِ ميان اجزاي فضاي ذهني

روابط حياتيِ ميان اجزاي فضاي ذهني
هر عضوي از يک فضاي ذهني ورودي، يک نظير در فضاهاي ذهني ورودي ديگر دارد. ميان اين اعضا، نگاشت‌هايي برقرار است. رابطه‌ي حياتي زنجيري است که دو عنصر متناظر از دو فضا را با هم پيوند مي‌دهد. ادامه ...

نظريه‌ي فضاهاي ذهني

نظريه‌ي فضاهاي ذهني
نظريه‌ي «فضاهاي ذهني» را نخستين‌بار فوکونيه در سال 1985 ميلادي براي حل پاره‌اي از مشکلات زبان‌شناختي ارائه داد. اين نظريه در ادامه جذابيت خاصي براي زبان‌شناسان پيدا کرد و به نظريه‌اي جامع در ادامه ...

اقسامِ حرکت خيالي در زبان

اقسامِ حرکت خيالي در زبان
هنوز زبان‌شناسان دسته‌بندي جامعي از حرکت‌هاي خيالي در زبان ارائه نداده‌اند. تالمي پنج دسته را از اين ميان بيان مي‌کند و يک نوع را به طور تفصيل مورد بررسي قرار مي‌دهد. ادامه ...

نقش شناختيِ فعل در بررسي زبان شناسانه

نقش شناختيِ فعل در بررسي زبان شناسانه
يکي از مباحث مهم در زبان‌شناسي شناختي، تحليل شناختي «فعل» بوده است. زبان‌شناسان شناختي تلاش کرده‌اند تا تحليل شناختي مناسبي از عنصرهاي زباني گوناگون بيابند و بي‌ترديد، «فعل» از عنصرهاي مهم زبان ادامه ...

موجوداتِ ربطي (موجود/ ارتباط) در زبان‌شناسي شناختي

موجوداتِ ربطي (موجود/ ارتباط) در زبان‌شناسي شناختي
بسياري از معناشناسان ميان موجودات ربطي (نسبي) و غيرربطي فرق مي‌گذارند. موجود ربطي مستلزم وجود چيز ديگري است. به عنوان مثال، مفهوم وصفي «گرد» مستلزم وجود چيزي گرد است. همچنين، مفهوم فعل ادامه ...

قالب‌گيريِ ساختاري در زبان‌شناسي شناختي

قالب‌گيريِ ساختاري در زبان‌شناسي شناختي
مراد از آن، مفهوم‌سازي ساختار جايگاه شناختي و هندسي اشياء و اجزاي آنهاست. زبان‌شناسان شناختي ميان سه نوع متفاوت اين فعاليت فرق گذاشته‌اند: فرديت‌بخشي، قالب‌گيري جايگاه شناختي و هندسي و درجه‌بندي. ادامه ...

چشم‌اندازِ/ موقعيت‌‌مندي در زبان‌شناسي شناختي

چشم‌اندازِ/ موقعيت‌‌مندي در زبان‌شناسي شناختي
چشم‌انداز يکي از مهم‌ترين و مشهورترين عمليات تعبيري است. در توصيفات مکاني، چشم‌انداز اهميت پيدا مي‌کند؛ البته در توصيف‌هاي غيرمکاني هم چشم‌انداز اهميت دارد. چشم‌انداز ممکن است به جايگاه مکاني شخص ادامه ...

عمليات تعبير در زبان‌شناسي شناختي

عمليات تعبير در زبان‌شناسي شناختي
يکي از فرضيه‌هاي اساسي زبان‌شناسي شناختي، به تعبير لنگ‌اکر، اين اصل است که معناشناسي همان مفهوم‌شناسي است. مراد از اين اصل اين است که در معناشناسي بايد به دنبال کشف صور گوناگون مفهوم‌سازي در زبان ادامه ...

نما و پايه در زبان‌شناسي شناختي

نما و پايه در زبان‌شناسي شناختي
قالب، منطقه‌اي منسجم از معرفت بشري يا منطقه‌اي منسجم از فضاي مفهومي است. اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه منطقه‌اي منسجم از معرفت بشري يا فضاي مفهومي را تشخيص مي‌دهيم؟ لنگ‌اکر (1987) ادامه ...

شبکه شعاعي در زبان‌شناسي شناختي

شبکه شعاعي در زبان‌شناسي شناختي
معمولاً در زبان‌شناسي شناختي به جاي معنا از «شبکه‌ي شعاعي معنا» سخن به ميان مي‌آيد. اين اصطلاح را براي اولين بار، ليکاف و بروگمان در زبان‌شناسي شناختي مطرح کردند. آنها مدل خاصي را در تحليل معنا در ادامه ...