عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

علوم پایه

اثرهای هم راستایی و سمتیت در دینامیک برخورد

اثرهای هم راستایی و سمتیت در دینامیک برخورد
اخیراً بررسی جنبه‌های جدیدی از اثرات هم راستایی و سمتیت اتم‌ها و مولکول‌ها در دینامیک برخورد، با استفاده از تابش لیزری قطبیده، زمینة جالبی برای پژوهش شده است. در آزمایش‌های جدید از برهم کنش ضعیف ادامه ...

اتمها و عناصر - 3

اتمها و عناصر - 3
کربن یکی از مهمترین عناصر است. همه موجودات زنده دارای کربن هستند و صنعت از بسیاری از کربن ها استفاده می کند. ادامه ...

اتمها و عناصر - 2

اتمها و عناصر - 2
ترکیبات گروهی از دو یا چند عنصر هستند که با هم مرتبط می شوند. آنها زمانی ایجاد می شوند که دو اتم متفاوت از الکترون مشترک برخوردار باشند یا وقتی الکترون ها از یک اتم به دیگری حرکت می کنند. ادامه ...

اتمها و عناصر - 1

اتمها و عناصر - 1
یک اتم کوچکترین بلوک ساختاری از همه چیز موجود است. کوچکترین شی‌ء که می توانید زیر یک میکروسکوپ ببینید، بیش از 10 میلیارد اتم دارد. ادامه ...

فصل ها - علل و اثرات در آب و هوای ما

فصل ها - علل و اثرات در آب و هوای ما
فصل ها یک عنصر بسیار مهم در زندگی ما هستند. آنها بر روی آنچه که ما می پوشیم، آنچه که ما می خوریم و آنچه در زمان آزاد ما انجام می دهیم تأثیر می گذارند. آنها همچنین خلق و خوی ما را تحت تاثیر قرار می دهند. ادامه ...

عاج

عاج
عاج یک ماده صاف است که می تواند در دندان نیش حیوانات پستاندار پیدا شود. فیل ها، شیر ماهی ها، کرگدن ها و نهنگ ها منبع اصلی عاج هستند. از آنجا که این ماده ارزشمند و گران است، عاج در طول قرن ها در ادامه ...

طیف‌های نوری مولکول‌های آلی درشت با تفکیک زیاد

طیف‌های نوری مولکول‌های آلی درشت با تفکیک زیاد
تا چندی پیش استفاده از تکنیک‌های طیف‌نمایی با تفکیک چرخشی (یعنی مطالعة حالت‌های کوانتومی چرخشی مولکول) در مورد جهش‌های الکترونی مولکول‌های درشتی که چگالی ترازهای انرژی در آن‌ها، وقوع سریع ادامه ...

طوفانهای خورشیدی

طوفانهای خورشیدی
طوفان های خورشیدی حوادثی طبیعی هستند که زمانی رخ می دهند که ذرات دارای انرژی بالا از خورشید به زمین برسند. آنها زمانی اتفاق می افتند که خورشید انرژی خود را به شکل فوران ها یا طغیان ها آزاد کند. چنین ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (6)

روش های اتصال دهی بدون چسب (6)
تثبیت با حلال (Solvent cementing) یک روش ساده و تجاری برای اتصال دهی ترموپلاست های غیر کریستالی است. در تثبیت با حلال، با استفاده حلال، سطح زیرلایه نرم می شود و بدین وسیله می توان دو ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (5)

روش های اتصال دهی بدون چسب (5)
این روش همچنین یک فرایند اصطکاکی است که می تواند برای بسیاری از قطعات ترموپلاست، مورد استفاده قرار گیرد. حرارت ناشی شده از اصطکاک در این شکل از جوشکاری، بوسیله ی نوسان خطی با فرکانس بالا، ایجاد می شود. ادامه ...