عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

نجوم

طوفانهای خورشیدی

طوفانهای خورشیدی
طوفان های خورشیدی حوادثی طبیعی هستند که زمانی رخ می دهند که ذرات دارای انرژی بالا از خورشید به زمین برسند. آنها زمانی اتفاق می افتند که خورشید انرژی خود را به شکل فوران ها یا طغیان ها آزاد کند. چنین ادامه ...

سیاه چاله ها

سیاه چاله ها
سیاه چاله ها، مناطقی هستند که در آن گرانش هر چیز را، حتی نور را، جذب می کند. هیچ چیز نمی تواند از آن بیرون بیاید و تمام اشیاء در یک فضای کوچک فشرده می شوند. از آنجا که هیچ نوری در سیاه چاله ها وجود ادامه ...

سیارکهای اولیه منظومه شمسی ممکن است همگی حجیم بوده‌اند

سیارکهای اولیه منظومه شمسی ممکن است همگی حجیم بوده‌اند
پژوهشگران پیشنهاد می‌دهند که اعضای اصلی کمربند سیارکی بیشتر به سرعت به صورت صخره‌هایی به عرض صدها کیلومتر شکل گرفته‌ا‌ند تا اینکه توده‌هایی بوده باشند که در طول زمان جرم جمع کرده‌ باشند و بزرگ ادامه ...

ستاره شناسی

ستاره شناسی
نجوم در مورد مطالعه فضا، جهان، ستاره ها و سیارات در منظومه شمسی است. ستاره شناسان دانشمندانی هستند که سعی دارند پاسخ سوالات مربوط به جهان ما را بیابند. آنها سیاره ها، ستاره های دور و کهکشان ها و ادامه ...

گالیله و کشف مسیر سهموی (5)

گالیله و کشف مسیر سهموی (5)
وقتی آزمایش سند 114 ـ f را بازسازی می‌کردیم نیازی به منحرف کنندة خمیده نبود و جعبه‌ای که زیر ورقة پلاستیکی بود ارتفاع سقوط گلوله را از 828 پونتی به 500 پونتی کاهش می‌داد.یکبار دیگر فواصل اندازه‌گیری ادامه ...

گالیله و کشف مسیر سهموی (4)

گالیله و کشف مسیر سهموی (4)
شتاب جسمی که تحت تأثیر گرانش در عرض جغرافیایی پادووا سقوط می‌کند، 7ر980 سانتی‌متر بر مجذور ثانیه است. با فرض اینکه غلتش کاملاً بدون لغزش باشد و گلوله ضمن غلتیدن فقط در یک نقطه با سطح تماس ادامه ...

گالیله و کشف مسیر سهموی (3)

گالیله و کشف مسیر سهموی (3)
هنگامی که اولین بار در سال 1972 داده‌های گالیله را تحلیل می‌کردیم، یکی از ما دو نفر (دریک) معتقد بود که احتمالاً زاویة میان سطح شیبدار آزمایش سند 116 ـ f بامیز 64 درجه بوده است، و این بزرگترین زاویه‌ای ادامه ...

گالیله و کشف مسیر سهموی (2)

گالیله و کشف مسیر سهموی (2)
می‌دانیم که زمان لازم برای اینکه جسمی به اندازة مسافت معینی سقوط کند بستگی به مستقیم یا مایل بودن مسیر ندارد، مشروط بر آن‌که سنگینی جسم به اندازه‌ای باشد که مقاومت هوا بر حرکت آن زیاد تأثیر نداشته باشد. ادامه ...

گالیله و کشف مسیر سهموی (1)

گالیله و کشف مسیر سهموی (1)
آیا گالیله قوانین حرکت را صرفاً از راه تفکر نظری و تحت تأثیر مطالعات فیلسوفان اواخر قرون وسطی به دست آورده و آزمایش در کار او نقش مهمی نداشته است؟ نحوة بیان گالیله در آثار چاپ شده‌اش تا حدودی مؤید همین ادامه ...

ستاره‌های چرخان: سرعت چرخش، سن و رنگ

ستاره‌های چرخان: سرعت چرخش، سن و رنگ
خورشید، در مقایسه با بعضی ستاره‌های کم جرم، خیلی کند می‌چرخد. سرعت هر نقطه روی استوای آن فقط دو کیلومتر بر ثانیه است و تقریباً یک ماه طول می‌کشد تا یک دور کامل را طی کند. اما بسیاری از ستاره‌های ادامه ...