عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

شیمی

اتمها و عناصر - 3

اتمها و عناصر - 3
کربن یکی از مهمترین عناصر است. همه موجودات زنده دارای کربن هستند و صنعت از بسیاری از کربن ها استفاده می کند. ادامه ...

اتمها و عناصر - 2

اتمها و عناصر - 2
ترکیبات گروهی از دو یا چند عنصر هستند که با هم مرتبط می شوند. آنها زمانی ایجاد می شوند که دو اتم متفاوت از الکترون مشترک برخوردار باشند یا وقتی الکترون ها از یک اتم به دیگری حرکت می کنند. ادامه ...

اتمها و عناصر - 1

اتمها و عناصر - 1
یک اتم کوچکترین بلوک ساختاری از همه چیز موجود است. کوچکترین شی‌ء که می توانید زیر یک میکروسکوپ ببینید، بیش از 10 میلیارد اتم دارد. ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (6)

روش های اتصال دهی بدون چسب (6)
تثبیت با حلال (Solvent cementing) یک روش ساده و تجاری برای اتصال دهی ترموپلاست های غیر کریستالی است. در تثبیت با حلال، با استفاده حلال، سطح زیرلایه نرم می شود و بدین وسیله می توان دو ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (5)

روش های اتصال دهی بدون چسب (5)
این روش همچنین یک فرایند اصطکاکی است که می تواند برای بسیاری از قطعات ترموپلاست، مورد استفاده قرار گیرد. حرارت ناشی شده از اصطکاک در این شکل از جوشکاری، بوسیله ی نوسان خطی با فرکانس بالا، ایجاد می شود. ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (4)

روش های اتصال دهی بدون چسب (4)
عوامل اتصال دهنده معمولاً برای کاربردهای خاص طراحی و تولید می شوند تا بدین صورت اطمینان حاصل شود که ماده به خوبی به اتصال می چسبد. به هر حال، فروشنده های ادوات جوشکاری القایی همچنین ترکیباتی ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (3)

روش های اتصال دهی بدون چسب (3)
این روش جوشکاری از یک المان حرارت دهی سیمی استفاده می کند که به صورت الکتریکی گرم می شود. این المان در بین زیرلایه های ثابت حرکت کرده و موجب تولید حرارت مورد نیاز برای ذوب شدن، می شود. ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (2)

روش های اتصال دهی بدون چسب (2)
موفقیت روش جوشکاری با ابزار حرارت داده شده، در اصل ایجاد دمای مناسب در سطح حرارت دهی شده و ایجاد زمان مناسب برای اتصال دهی خوب بین دو زیرلایه، می باشد. ابزار مورد استفاده نیز باید انرژی مناسبی ادامه ...

روش های اتصال دهی بدون چسب (1)

روش های اتصال دهی بدون چسب (1)
پلاستیک ها، زیرلایه های متداولی هستند که در اکثر صنایع یافت می شوند. مواد پلاستیکی گونه های مختلفی داشته، برخی از آنها ارزان و برخی گران قیمت تر هستند. برخی از پلاستیک ها، به دلیل مقاومت مکانیکی، ادامه ...

انتخاب و استفاده از مواد آب بندی (5)

انتخاب و استفاده از مواد آب بندی (5)
سایر خواص مکانیکی به غیر از قابلیت حرکت مواد آب بندی، می تواند به طور قابل توجهی در انتخاب یک ماده ی آب بندی، مؤثر باشد. این مسئله به طبیعت کاربرد، وابسته می باشد. خواصی که اغلب مورد توجه می ادامه ...