عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

فیزیک

طیف‌های نوری مولکول‌های آلی درشت با تفکیک زیاد

طیف‌های نوری مولکول‌های آلی درشت با تفکیک زیاد
تا چندی پیش استفاده از تکنیک‌های طیف‌نمایی با تفکیک چرخشی (یعنی مطالعة حالت‌های کوانتومی چرخشی مولکول) در مورد جهش‌های الکترونی مولکول‌های درشتی که چگالی ترازهای انرژی در آن‌ها، وقوع سریع ادامه ...

شبکه‌های مثلثی در دینامیک محاسباتی شاره‌ها

شبکه‌های مثلثی در دینامیک محاسباتی شاره‌ها
در چند ده سال اخیر شاهد پیشرفت‌های بزرگی در الگوریتم‌های عددی مورد استفاده در حل مسائل دینامیک شاره‌ها بوده‌ایم. این تحولات به قدری اساسی بوده‌اند که اکنون بیشترین پیشرفت‌ها را در محاسبات آینده از راه‌های ادامه ...

واپاشی غیر منتظرۀ هستۀ Ra223 از طریق گسیل ذرات C14

واپاشی غیر منتظرۀ هستۀ Ra223 از طریق گسیل ذرات C14
بیش از یک قرن پس از بکرل، اخیراً دو محقق از دانشگاه آکسفورد انگلستان گزارشی مبنی بر مشاهدۀ نوع چهارمی از واپاشی پرتوزا ارائه کرده‌اند، که کاملاً غیر منتظره بوده است (رُزوجونز ). ادعای آن‌ها بر این اساس ادامه ...

واپاشی بتایی دوگانه سرانجام مشاهده شد

واپاشی بتایی دوگانه سرانجام مشاهده شد
فیزیکدان‌های هسته‌ای دانشگاه کالیفرنیا در ایروین سرانجام پس از چند ده سال تلاش واپاشی رادیو‌اکتیو یکی از ایزوتوپ‌های سلنیوم را مشاهده کردند. با توجه به اینکه شانس واپاشی هر اتم این ایزوتوپ بعد از 1020×1ر1 ادامه ...

واانگیختگی هسته‌ای بر اثر پاریدگی

واانگیختگی هسته‌ای بر اثر پاریدگی
بخش بزرگی از درک امروزی ما در مورد هسته، از مطالعۀ خواص واپاشی هسته‌ها‌ی پرتوزا یا برانگیخته به دست می‌آید. در واقع، کشف تابش‌های گسیلیده از هسته‌های «پرتوزا»ی درازـ عمر، خیلی جلوتر از تکوین ادامه ...

نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده

نیمه رساناهای مغناطیسی رقیق شده
فیزیک نیمه رساناها علم بسیار تعالی یافته‌ای است که تأثیر ژرفی بر تمامی وجوه پیشرفت‌های تکنولوژی ما داشته است. برای مثال، تکامل «چیپ» نیمه رسانا در زمینۀ کامپیوترها و مخابرات انقلاب کاملی به وجود آورده ادامه ...

نقش پوانکاره و لورنتس در ابداع نسبیت - 3

نقش پوانکاره و لورنتس در ابداع نسبیت - 3
واقعاً هم، اهمیت آزمایش مایکلسون فقط در چارچوب بحث‌های مربوط به نظریة الکترون بود، چرا که این آزمایش از دیدگاه نظریة الکترون با سایر آزمایش‌های کشیدگی اتر تفاوت اساسی داشت. لیکن انشتین دقیقاً خود را از ادامه ...

نقش پوانکاره و لورنتس در ابداع نسبیت - 2

نقش پوانکاره و لورنتس در ابداع نسبیت - 2
لورنتس (1909) تفاوت‌های بین برداشت خود و اینشتین را در یک رشته جزوة درسی در سال 1288/1909 (این جزوه‌ها در 1285/1906 تدریس شده‌اند) چنین مشخص می‌کند: «تفاوت اساسی در این است که اینشتین ادامه ...

نقش پوانکاره و لورنتس در ابداع نسبیت - 1

نقش پوانکاره و لورنتس در ابداع نسبیت - 1
چکیده: این سؤال که نظریة نسبیت خاص را پوانکاره و لورنتس ابداع کردند یا اینشتین، مطرح می‌شود. بر مبنای شواهد تاریخی نشان داده می‌شود که پوانکاره و لورنتس تا سال‌ها پس از انتشار مقالة اینشتین از قبول این ادامه ...

نظریۀ الکتروضعیفِ سلام ـ واینبرگ

نظریۀ الکتروضعیفِ سلام ـ واینبرگ
نام عبدالسلام در تاریخ معاصر فیزیک با نظریۀ «الکتروضعیف» یا به عبارتی وحدت نیروهای الکترومغناطیسی و هسته‌ای ضعیف عجین است، و با احتمال بسیار زیاد در آیندۀ قابل پیش‌بینی چنین خواهد بود. پس شاید لازم ادامه ...