عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است. بحارالأنوار، ج43، ص261
  • چشم انتظاران
  • چراغ راه مداحان

واژه شناسي

نگاهی آرنتی به اندیشه‌ی کارل اشمیت

نگاهی آرنتی به اندیشه‌ی کارل اشمیت
مسئله، دغدغه و مشکله‌ی سیاسی در قرن بیستم چه بود؟ چه شد که اشمیت روایتی تخاصمی و واقع‌گرا از امر سیاسی ترسیم کرد؟ آیا روایت «الهیات سیاسی» اشمیت از منظر پدیدارشناسی عمل‌گرا قابل نقد است؟ این نوشتار به نقد و ادامه ...

اشتراوس علیه اشمیت

نقد لیواشتروس بر الهیات سیاسی کارل اشمیت

اشتراوس علیه اشمیت
اشتراوس و اشمیت هر دو متفکر قرن بیستم هستند که بعدها بر اندیشمندان دیگر تأثیرات زیادی بر جای گذاشتند. اما جدا از اشتراک آنان در ملیت آلمانی، در مقابل، نظریه‌شان در باب الهیات سیاسی، با یکدیگر تمایزهای اساسی دارد؛ تا ادامه ...

بررسی خوانش کارل اشمیت از الهیات سیاسی

بررسی خوانش کارل اشمیت از الهیات سیاسی
الهیات سیاسی چیست؟ پاسخ دادن به این سؤال مستلزم صرف زمان و وقت بسیار زیادی است، زیرا سرنخ تفکر پیرامون این موضوع به یونان باستان بر می‌گردد و هرگونه پژوهشی پیرامون این موضوع می‌تواند به همان اندازه مفصل و ادامه ...

الهیات سیاسی و جامعه‌ی ایرانی

نقدی بر ادبیات رواج یافته درباره‌ی اشمیت در ایران

الهیات سیاسی و جامعه‌ی ایرانی
الهیات سیاسی موضوع جدیدی نیست، اما رونق دوباره‌ی این مفهوم در جامعه‌ی ایران شاید دلایل و اقتضائات زمانی و مکانی خاصی داشته باشد. الهیات سیاسی، الهیات رهایی‌بخش و مفاهیمی از این قبیل در جامعه‌ی غرب از سالیان دور ادامه ...

الهیات سیاسی چه می‌گوید؟

نگاهی به چیستی الهیات سیاسی و پیشینه‌ی آن

الهیات سیاسی چه می‌گوید؟
منازعه‌ی اندیشگانی حول سنت و تجدد، گاه از تداوم و گاه از تقابل و گسست حکایت دارد. طرفداران دیدگاه نخست، نسبت میان سنت و تجدد را نسبت تداوم خوانده و بر این باور هستند که اندیشه‌ی سنتی در گذر خود در تاریخ سیاست، ادامه ...

هژمونی

Hegemony

هژمونی
کاربرد این اصطلاح در قرن بیستم با ترکیب کردن بسط دادن کاربردهای پیشین آن همراه بوده است. هژمونی به طور سنتی به معنای سلطه‎ی یک کشور یا حاکم بر دیگران بود. ثانیاً، این واژه دال بر اصل و محوری بود که گروهی از ادامه ...

وحدت افریقا

Pan-Africanism

وحدت افریقا
این اصطلاح را می‌توان حس همبستگی در میان افریقایی‌ها و مردم افریقایی‌تبار تعریف کرد. این وقوف به هویت مشترک گاهی به صورت نظریه درآمده و گاهی تبدیل به اقدام سیاسی شده است. وحدت افریقا، در جاه‌طلبانه‌ترین صورت ادامه ...

وحدت اعراب

Pan-Arabism

وحدت اعراب
وحدت اعراب، به منزله‌ی ایدئولوژی از ملی‌گرایی عربی سرچشمه می‎گیرد که نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم در بخش‎های عربی امپراتوری عثمانی به صورت پدیده‎ای ادبی و سیاسی به وجود آمد. پیدایش ملی گرایی عربی تا حدی ادامه ...

نژادپرستی

Racism

نژادپرستی
هر دستگاه عقیدتی که انسان‎ها را به جمعیت‌های جداگانه‎ای بر اساس ویژگی‎های طبیعی و/ یا فرهنگی طبقه بندی کند، و این ویژگی‎ها را در سلسله مراتب برتری و فرومرتبگی رتبه بندی کند، نژادپرستی نامیده می‎شود. این عقاید، در ادامه ...

نژاد

Race

نژاد
این مفهوم به معنایی که در دنیای سیاست رواج دارد، آثار و نتایج عمیقی در تاریخ معاصر جهان داشته است. ناسیونال سوسیالیست‎ها در المان به وجود نژاد برتر آریایی و همچنین نژادهای فرومرتبه اعتقاد داشتند. آن‎ها یهودیان را نژادی ادامه ...