عضویت العربیة English
امام باقر علیه‌السلام: اگر مردم مى‌دانستند در زیارت مزار امام حسین علیه‌السلام چه فضیلتى است از شوق آن مى‌مردند. بحارالانوار، ج101، ص18

مولانا (مولوی)

مراتب مرح و اتحاد جان‌های اولیای حق در مثنوی

مراتب مرح و اتحاد جان‌های اولیای حق در مثنوی
علاوه بر آن فهم و روحی که در گاو الاغ یافت‌ می‌شود، انسان دارای عقل و روحی است که در گاو و الاغ و سایر حیوانات دیده نمی‌شود. همین طور غیر از روح و عقلی که در انسان‌های معمولی یافت ‌می‌شود، در مردان خدا که دارای ادامه ...

مر ولی را هم ولی شهره کند

مر ولی را هم ولی شهره کند
«آتش پاره»، یعنی جرقه‌ای که در درون دیگران آتش برپا می‌کند و حرف‌های او دیگران را منقلب و آگاه می‌سازد. «آسمان قدر» به معنای بلند مرتبه است. «اخترباره» هم به همین معناست؛ کسی که دیوار او به اختران آسمان می‌رسد. ادامه ...

مدد انفاس زکیه انبیا و اولیا در نگاه مثنوی

مدد انفاس زکیه انبیا و اولیا در نگاه مثنوی
مولانا به طریق مناجات از پروردگار می‌خواهد که اولیایی ربّانی بر سر راه ما انسان‌ها قرار دهد تا به مدد انفاس زکیه‌ی ایشان از گور جسم و جسمانیت برهیم: خداوندا، قومی صاحب روح بر ما قرار ده تا ما را از صندوق جسممان به ادامه ...

مثنوی و منطق الطیر سلیمانی

مثنوی و منطق الطیر سلیمانی
خاقانی چند بار سخن خود را «منطق‌الطیر» خوانده است و منظورش این بود که هر کسی نمی‌توان سخن او را بفهمد و باید سلیمانی باشید تا دریابد که او چه گوید. در این شکی نیست که سخن خاقانی پرمعناست و فهم آن دشوار است، با ادامه ...

ما طبیبانیم شاگردان حق

ما طبیبانیم شاگردان حق
مولانا نقش مردان حق را از زبان خودشان باین می کند. «بحر قلزم» به معنای دریای بزرگ است. «انفلق»، یعنی شکافته شد و ظاهراً به آیه ی 63 سوره شعراء اشاره دارد که در آن موسی با عصای خود به رود نیل می‌زند و آب برای او ادامه ...

کیست مولا آن که آزادت کند

کیست مولا آن که آزادت کند
مولانا می‌گوید: انسان کامل، انبیا و اولیا می‌توانند اسیران نفس و هوی را از امور نفسانی برهانند و قفل بندگی طاغوت نفس را از دست و پای آنان بردارند. چنین کسی را اهل الله «مولا» گویند. پس مولا کسی تواند بود که انسان‌ها را از ادامه ...

صرافان دل در بیان مولانا

صرافان دل در بیان مولانا
این ابیات در بیان اهمیت سخنان اولیای حق و سخن‌پذیری از آنان است. مولانا مردان حق را به مرغابی تشبیه می‌کند که همواره در دریای حقیقت شناورند و آگاهی و آشنا به عوالم غیب‌اند. او می‌گوید: نزد مردان حق برو تا تو را به ادامه ...

شکوه و عظمت اولیاء‌الله در مثنوی

شکوه و عظمت اولیاء‌الله در مثنوی
در این ابیات مولانا به طور کلی درباره‌ی اولیای حق سخن می‌گوید: وجودشان مانند خم‌هایی است که راه به دریای الهی دارد و واحد کالألف‌اند؛ یک تن که به هزار تن می‌ارزد و درصد نسل و مردم صد روزگار و دوران، اثر وجودی دارد. ادامه ...

شفاعت خاصان حق و منزلت انسان کامل در مثنوی

شفاعت خاصان حق و منزلت انسان کامل در مثنوی
پادشاهی بر ندیمی خشم گرفت و خواست با شمشیر سرش را از تنش جدا کند. از درباریان کسی را جرأت شفاعت نبود، به جز یکی از خواص شاه به نام عمادالملک که در شفاعت و پا درمیانی، مانند محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و ادامه ...

سیر معنوی و باطنی مردان حق در مثنوی

سیر معنوی و باطنی مردان حق در مثنوی
هر کسی به اندازه‌ی نورانیت دلش و به مقدار صیقلی که بدان داده، می‌تواند امور غیبی را مشاهده کند. هر چه بیشتر قلبت را با ذکر خدا و دوری از گناه صیقلی دهی، بیشتر به اسرار غیبی واقف می‌شوی. مولانا «صیقلی» را به معنای ادامه ...