عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • مشکل جنسی یک سوم زنان
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای

شعر

دیوانِ قطران تبریزی

دیوانِ قطران تبریزی
تحقیق در تاریخ و زبان یا زبانهای مملکت یکی از ارکان خدمت به علم و ادب ملی و وسیله‌ی روشن ساختن مبانی قومیت است. قوام کامل ملیت ایران و تقویت روح علاقه‌مندی به وطن جز با آشنا ساختن افراد ملت به تاریخ و آداب و زبان ادامه ...

مقدمه بر منتخبات اشعار فارسی

مقدمه بر منتخبات اشعار فارسی
آقای چان چارلی ادوارد بون نسخه‎‌ی مجموعه‌ای از منتخبات اشعار فارسی را که از منظومات جمعی از شعرای معروف ایران اقتطاف نموده است و متن فارسی آنها با اشعاری انگلیسی که ایشان ساخته و متناسب با مضمون همان ابیات فارسی ادامه ...

تأملی در ساختار شعرِ آنا آخماتووا

تأملی در ساختار شعرِ آنا آخماتووا
در شعر حیاتی جریان دارد که وابسته به حوزه‌ی زیست آن در یک ساختار نظام‌مند یگانه و در بستری آشنا از مناسبات زبان اصلی خود است. با علم به این که، هر توضیح و تفسیری، هر قدر هم که جامع باشد، به ویژه در مورد اشعاری که از ادامه ...

اسطوره‌زدایی و اسطوره آفرینی در اندیشه‌ی شاعرانه

با تکیه بر اشعار بیدل دهلوی و صائب تبریزی

اسطوره‌زدایی و اسطوره آفرینی در اندیشه‌ی شاعرانه
اسطوره یکی از معنادارترین عناصر ادبیات است. عنصری که سخن را به ژرفا می‌کشاند و در ایجاد طیف گسترده‌ای از معانی رمزی تأثیری فراوان دارد. علاوه بر ظهور و تجلی ناخودآگاهانه‌ی صور اساطیری در بافت کلام ادبی، گاهی ادامه ...

حیرت و حیرانی و وهم در برابر آینه

حیرت و حیرانی و وهم در برابر آینه
گفته‌اند: «هنرمندی که می‌خواهد حقیقت بنیادین هستی را منتقل کند، نه به برش ناتور آلیستی زندگی، بلکه به تخیل تداعی‌گر شاعرانه روی می‌آورد.» (افشار، 1375: 56) اما «تخیل تداعی‌گر شاعرانه» در چه لحظه‌ای از زندگی، برای ادامه ...

تحلیل و خوانش فرمالیستی و ساختار گرایانه‌ی دو غزل از حافظ

تحلیل و خوانش فرمالیستی و ساختار گرایانه‌ی دو غزل از حافظ
توجه به اصل موجودیت و حیات آثار هنری و ادبی از آغاز پیدایش اولین نظریه‌های شکل یافته درباره‌ی بررسی جهان این آثار، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که پیوسته مورد توجه نظریه‌پردازان ادبیات و هنر بوده است. تمامی این نظریه‌ها، چه ادامه ...

تولد شعر نو

تولد شعر نو
شعر سياسي - انتقادي دوران جنبش مشروطه، با فروکش مبارزه مستقيم سياسي و اجتماعي، پس از استقرار نظام مشروطه از رونق افتاد. و با پيچيده‌شدن بعدي مبارزه‌ي اجتماعي بار ديگر مسئله‌ي سنت و نوآوري در برابر ادبيات، خاصه شعر، ادامه ...

شعر فارسي در تکاپوي هويت نو

شعر فارسي در تکاپوي هويت نو
نثر فارسي با اقبال به آموزه‌هاي نثر اروپايي، راه سادگي، عينيت و مسائل اجتماعي و سياسي را براي خود هموار کرد. يکي از امکان‏هاي گسترش و بکارگيري اين نثر، رواج روزنامه‌نگاري در ايران بود. ادامه ...

در جستجوي ادب متناسب با محتواي زمان

در جستجوي ادب متناسب با محتواي زمان
ايران در عصر قاجار به شدّت گرفتار عقب‌افتادگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بود که عوامل داخلي و خارجي چندي در تقويت آن دخيل بودند. در داخل، جنگ‏ها و درگيري‌هاي محلي صدساله - از ضعف دولت صفوي تا به قدرت رسيدن ادامه ...

گرايش‌هاي نوين در ادب فارسي

گرايش‌هاي نوين در ادب فارسي
ادب سنتگراي فارسي در آستانه‌هاي به قدرت رسيدن سلاله‌ي قاجار با مسئله‌ي چگونگي پيشرفت بعدي خود روبرو شده بود. يکي از انگيزه‌هاي آن در واقع وقفه يا سکوتي بود که ظاهراً نزديک به يک سده - از دوران زوال و فروپاشي حکومت ادامه ...