عضویت العربیة English
امام باقر علیه‌السلام: اگر مردم مى‌دانستند در زیارت مزار امام حسین علیه‌السلام چه فضیلتى است از شوق آن مى‌مردند. بحارالانوار، ج101، ص18

نظریه های جامعه شناسی

پارسونز و جامعه شناسی ارزش‌ها

پارسونز و جامعه شناسی ارزش‌ها
جامعه شناسی پارسونز را جامعه شناسی ارزش‌ها دانستن، همان قدر مایه‌ی توهم است كه یكی دانستن آن با كاركردگرایی. اغلب گفته می‌شود كه جامعه شناسی پارسونز نقش ممتاز و تعیین كننده‌ای در سازمان و در زندگی اجتماعی برای ادامه ...

كاركردگرایی در نظر پارسونز

كاركردگرایی در نظر پارسونز
مفسران یا منتقدان پارسونز وقتی كه می‌خواهند موقعیت جامعه شناسی‌اش را در چارچوب جامعه شناسی امریكایی تعیین كنند، معمولاً آن را به دو مكتب فكری منتسب می‌دانند: جامعه شناسی كاركردگرا و جامعه شناسی ارزش‌ها. ادامه ...

تنوع مطالعات تجربی در جامعه شناسی تالكوت پارسونز

تنوع مطالعات تجربی در جامعه شناسی تالكوت پارسونز
اهمیت مطالعات تجربی در جامعه شناسی پارسونز فهمیده نخواهد شد مگر آن‌كه نگاه جامع و فراگیر به همه‌ی موضوعاتی داشته باشیم كه پارسونز آن‌ها را به تجربه آزموده است. پیش‌تر گفته‌ایم كه كنجكاوی پارسونز حد و مرزی نمی‌شناخته ادامه ...

نظام سیاسی از منظر تالكوت پارسونز

نظام سیاسی از منظر تالكوت پارسونز
پارسونز بر این باور بود كه منطق نظریه‌ی كنش، او را مجاز بلكه مجبور می‌كند كه همان مدل تحلیلی را كه برای نظام عموی كنش به كار برده است در مورد هریك از نظام‌های فرعی جامعه نیزبه كار ببرد. روی همین اصل، مدل تحلیلی‌ای ادامه ...

جامعه شناسی تطبیقی در نظر پارسونز

جامعه شناسی تطبیقی در نظر پارسونز
در ذهن پارسونز رابطه‌ی تنگاتنگی میان تكامل‌گرایی و جامعه‌شناسی تطبیقی وجود دارد. مبنای جامعه شناسی تطبیقی در تكامل گرایی است. پارسونز معتقد است كه جامعه‌ها را بدون قرار دادن در مقیاس تكاملی نمی‌توان مقایسه كرد و گفت ادامه ...

نظام اقتصادی در نگاه پارسونز

نظام اقتصادی در نگاه پارسونز
به نظر پارسونز مهم‌ترین ویژگی جامعه‌ی صنعتی مدرن موقعیت برتر و مسلطی است كه نهادهای اقتصادی در آن دارند. در مقایسه با جامعه‌های ابتدایی و میانی، در جامعه‌های مدرن دنیای كار و بخش تولید و توزیع كالاها و خدمات و ادامه ...

تكامل جامعه‌ها در نظر تالكوت پارسونز

تكامل جامعه‌ها در نظر تالكوت پارسونز
پارسونز به مكتب پیشگامان جامعه شناسی تعلق داشت كه رویكردشان عموماً تكامل‌گرا یا تاریخی بود، همچون دوركِم، اسپنسر، وبر، زومبارت یا ماركس. تحت تأثیر آنان، او مسئله‌ی تكامل جامعه‌ها را طی دوره‌های تاریخی كه تمدن‌ها از ادامه ...

تغییرات ساخت اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز

تغییرات ساخت اجتماعی در نظریه‌ی پارسونز
پویایی تعادل اجتماعی از نظر پارسونز فرایند نادگرگونی است؛ بیان شیوه‌ی كاركرد هر جامعه‌ای است بدون آنكه لزوماً در آن تغییر ساخت پدید آید. بنابراین نباید این پویایی را با تغییر اجتماعی اشتباه كرد. در جامعه شناسی پارسونز ادامه ...

كنش متقابل اجتماعی

كنش متقابل اجتماعی
موضوع مطالعه‌ی جامعه شناسی به نظر پارسونز صورت خاصی از كنش اجتماعی است كه در نظام اجتماعی پیدا می‌كند. این گفته به توضیح بیشتری نیاز دارد. صورت خاص كنش اجتماعی كدام است؟ ادامه ...

نظام‌های فرعی كنش در نظریه‌ی تالكوت پارسونز

نظام‌های فرعی كنش در نظریه‌ی تالكوت پارسونز
ساخت بندی ابعاد كاركردی نظام كنش فرصتی فراهم كرد تا پارسونز افكارش را درباره‌ی موضوع توضیح دهد. شاید تحت تأثیر پیتیریم سوروكین (1)، پارسونز مدت‌ها در خصوص اینكه كنش اجتماعی برآیند سه نظامِ شخصیت، فرهنگ ادامه ...