عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است. بحارالأنوار، ج43، ص261
  • چشم انتظاران
  • چراغ راه مداحان

نظریه های جامعه شناسی

ایدئولوژی در نگاه لویی آلتوسر(2)

ایدئولوژی در نگاه لویی آلتوسر(2)
به‌طورکلی آلتوسر دو تز در مورد ایدئولوژی مطرح می‌کند که یکی سلبی و دیگری اثباتی (ایجابی) است. او در تز اول بیان دارد که ایدئولوژی رابطه‌ تخیلی افراد را با شرایط واقعی هستی‌شان بازنمایی می‌کند؛ اما «آنچه ادامه ...

ایدئولوژی در نگاه لویی آلتوسر (1)

ایدئولوژی در نگاه لویی آلتوسر (1)
تأثیرگذارترین و ارزشمندترین هدیه آلتوسر برای مطالعات ادبی و فرهنگی"نظریه ایدئولوژی" است. ايدئولوژي در نظريه آلتوسر، به زعم رهيافت‌هاي متأخر، به ويژه مكتب مطالعات فرهنگي، مهم‌ترين نقطه قوت نظري ادامه ...

بنيان‌هاي نظري لویی آلتوسر (3)

بنيان‌هاي نظري لویی آلتوسر (3)
نخستین مفهومی که در در پروبلماتیک مارکسیستی آلتوسر قابل طرح است، مفهوم کردار یا عمل (practice) است. به عقیده یان کرایب، آلتوسر آگاهانه و متعمدانه از مفهوم کردار که به نوعی دارای حوزه مفهومی ادامه ...

بنيان‌هاي نظري لویی آلتوسر (2)

بنيان‌هاي نظري لویی آلتوسر (2)
تلاش آلتوسر در بازخوانی مارکس نشان دادن این مساله اساسی است که مارکس از 1845 با نوعی گسست معرفت شناختی در نظریه خود، کارش را پی گرفت. بر این اساس، آنچه مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» و ادامه ...

بنيان‌هاي نظري لویی آلتوسر (1)

بنيان‌هاي نظري لویی آلتوسر (1)
نظريه اجتماعي بايد موضع خود را درباره دوتايي‌هاي رايج در علوم اجتماعي (اصالت فرد يا اصالت جمع) روشن كند. هرچند امروزه نظريه‌پردازان جديد تلاش مي‌كنند تلفيقي بين «اصالت جمع و اصالت فرد» را در نظريه ادامه ...

نگاهی کلی به اندیشه های لویی آلتوسر

نگاهی کلی به اندیشه های لویی آلتوسر
اولین عامل مؤثر در شکل‌گیری نظریات آلتوسر تأثیرپذیری از ژرژ کاگیهم (۱۹۸۸) بود. کاگیهم تاریخ‌دان و فیلسوف علم بوده، و به سنت فرانسوی خاصی در تفکر در باب علم، عقیده داشت. و این دیدگاه فرانسوی بر پایه ادامه ...

زندگینامه لویی آلتوسر

زندگینامه لویی آلتوسر
لویی آلتوسر؛ فیلسوف و مارکسیست ساختارگرای فرانسوی و نظریه پردازی اجتماعی بود. وی قطعاً یکی از اثر گذارترین اندیشه گران مارکسیست دوران خود بوده، و یکی از با نفوذترین نظریه پردازان اجتماعی که در هر ادامه ...

قدرت در نگاه وبر

قدرت در نگاه وبر
قدرت، مفهومی بسیار وسیع دارد که تقریبا می توان گفت در همه یا اکثر علوم تخصصی اعمّ از علوم فیزیکی و انسانی یا فردی و اجتماعی، کاربردی گسترده دارد، ولی جایگاه قدرت در علوم اجتماعی و به ویژه در علوم ادامه ...

نظریه مبادله ریچارد امرسون (2)

نظریه مبادله ریچارد امرسون (2)
برخی از اشکال اجتماعی اصلی دارای طرز عمل ویژه مشخصی هستند: الف) انحصار یک جانبه unilateral monopoly، ب) تقسیم کار division of labor، ج) چرخه اجتماعی social circle، د) شبکه های ادامه ...

نظریه مبادله ریچارد امرسون (1)

نظریه مبادله ریچارد امرسون (1)
گرچه ريچارد امرسون در سال 1962 مقاله مهمي را درباره روابط قدرت- وابستگي منتشر کرده بود، اما يک دهه بعد از آن بود که دو مقاله مرتبط به هم (امرسون، a1972، b1972) «آغاز مرحله اي جديد در تحول ادامه ...