عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند. میزان الحکمه
  • نگاهی تازه به مقوله ربا
  • پرسش‌های رایج در باره‌ی بیت‌کوین
  • تحولات دانشگاه‌ها از ابتدای سال 1359 تا اعلام انقلاب فرهنگی
  •  نابودی رژیم صهیونیستی زیر ۲۵ سال

آزادی در حکومت دینی

آزادي در انديشه ي سياسي امام خميني (ره)

آزادي در انديشه ي سياسي امام خميني (ره)
به نظر نويسنده، دستيابي به منطق دروني انديشه حضرت امام خميني (رحمه الله)، مستلزم بازسازي گفته ها و نوشته هاي ايشان و تفکيک انگيزه و انگيخته است. اين امر نيازمند تلاش بين رشته اي با حضور متخصصان و صاحبنظران ادامه ...

نقد و تفسير دموکراسي و آزادي از ديدگاه امام خميني (ره) (1)

نقد و تفسير دموکراسي و آزادي از ديدگاه امام خميني (ره) (1)
مقاله حاضر به مبحث دموکراسي و آزادي در انديشه امام (رحمه الله) مي پردازد . به نظر نگارنده مقالاتي که تاکنون درباره ي اين موضوع نگاشته شده اند، بعد تحليلي ضعيفي دارند و عموماً حالت طرح آراي امام و نقل صرف آنها را ادامه ...

انسان آزاد؛ انسان مسئول

انسان آزاد؛ انسان مسئول
پرسش از حجيت و قابل دفاع بودن، مهم ترين چالش نظام هاي سياسي است و فلسفه هاي سياسي به دنبال همين چالش پديد مي آيند و فيلسوف سياسي مي کوشد مباني نظام سياسي مطلوب را توجيه فلسفي کند. اين تلاش فلسفي از طريق ادامه ...

آزادي و مسئله ي ما

آزادي و مسئله ي ما
ايران اسلامي امروز پرچم دار و پيشتاز شکل گيري تمدن نوين اسلامي در برابر تمدن سکولار غرب است. لذا مواضع و عملکرد نظام و جامعه ي اسلامي ما در عرصه هاي مختلف به عنوان يک الگو مورد توجه و تحليل ديگران قرار ادامه ...

رويکردهاي تفسيري و عوامل آزادي

رويکردهاي تفسيري و عوامل آزادي
از ديدگاه استاد جوادي آملي، آزادي مفهومي گسترده دارد؛ به طوري که معناي کلي آن، رهايي از هر بند است. آزادي با اين جامعيت، اطلاق ذاتي دارد. روشن است که آزادي به معناي گسترده و بي تحديدش، هرگز به دست نيامده است و نه ادامه ...

عدالت و آزادي

عدالت و آزادي
عدالت و آزادي همواره از دغدغه هاي اساسي زندگي انسان بوده اند. چه بسيار که حاکمان به بهانه ي اجراي عدالت، آزادي را قرباني کرده اند و عده اي ديگر، براي آزادي، عدالت را به مسلخ فرستاده اند. با توجه به اهميت دو مفهوم ادامه ...

گسترش آزادي در نظام اسلامي و مقايسه ي آن با آزادي ليبراليستي

گسترش آزادي در نظام اسلامي و مقايسه ي آن با آزادي ليبراليستي
آزادي نقطه ي کانوني تحولات و انديشه هاي سياسي در چند قرن اخير است. ادعاي عدم آزادي در مقابل حکومت ها همواره چالش برانگيز و وعده ي گسترش آزادي، شورانگيز و حتي انقلاب آفرين بوده است. در اين ميان، انديشه ي ادامه ...

آزادي در منظومه ي کلام شيعه و مدرنيته

آزادي در منظومه ي کلام شيعه و مدرنيته
در فضاي انديشه ي غربي و در مباحث « فلسفه ي دين » تعاريف متعددي از دين و منشأ پيدايش آن ارائه شده است که دين را جداي از الوهيت خداوند به تصوير مي کشند. برخي دين را زاييده ي جامعه و تمدن مي دانند و بيان مي کنند که ادامه ...

نظريه ي آزادي در انديشه ي سياسي علامه صدر

نظريه ي آزادي در انديشه ي سياسي علامه صدر
آزادي، مسئله ي نوع انسان و ابزار تحقق انسانيت او در دايره ي هستي است. خداوند آفريننده ي انسان، او را آزاد قرار داده است ( نهج البلاغه، نامه ي 31 ) و در ضرورت و اهميت آزادي همين بس که هم مطلوب همه ي انسان هاست و ادامه ...

مفهوم آزادي از منظر درون ديني و برون ديني

با نگاه شهيد علامه مرتضي مطهري

مفهوم آزادي از منظر درون ديني و برون ديني
آزادي عنصري است که هر انسان آزادي خواه را به سوي خود جذب مي کند. گرچه مفهوم آزادي جزء مفاهيم بديهي محسوب مي شود و براي هر قلب سليمي از خورشيد روشن تر نمايان مي کند، لکن رسيدن به حقيقت آن، کاري بس دشوار ادامه ...