عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: صله رحم و نیکى، حساب (قیامت) را آسان و از گناهان جلوگیرى مى‌کند. کافى، ج2، ص157
  • بررسی و تحلیل سند 2030 یونسکو
  •  نابودی رژیم صهیونیستی زیر ۲۵ سال

سایر مباحث

تصفيه

تصفيه
(اصطلاحي عرفاني) و عبارت است از صيقل زدن و صافي نمودن دل با ذکر و فکر و سلوک و رياضت کشيدن. اين کلمه در لغت به معناي خالص شده‌ي هر چيز و برگزيده‌ي از هر شيء و روشن و پاک کردن است (لسان ادامه ...

عرفان و تصوف شيعي

عرفان و تصوف شيعي
عرفان و تصوف، تمايل به باطن و باطن‌گرايي و آشنايي با اسرار و معارف باطني از طريق تعاليم ائمه‌ي اطهار (عليهم‌السلام) و اعتقاد به ولايت، همان خصوصياتي است که حکمت شيعي را به عرفان و تصوف به معناي ادامه ...

تعین

تعین
تعین، اصطلاحی در عرفان و عبارت است از صفت ممتازه‌ی هر شیئی که آن را از دیگر اشیاء جدا و متمایز می‌سازد و اصطلاحاً آن را «ما به الامتیاز هر شئی» گویند (التعریفات، 55) این کلمه در لغت به معنای تعیین ادامه ...

فلسفه‌ی عرفان و فلسفه‌ی اخلاق

فلسفه‌ی عرفان و فلسفه‌ی اخلاق
فلسفه‌ی اخلاق یک فلسفه‌ی کردار آدمی است که محدود به منش یا رفتار اخلاقی انسان می‌شود و با روش عقلی و استدلالی در این باره تأمل‌ورزی می‌کند و به خلاف فلسفه‌ی عرفان که دانشی نوپاست، پیشینه‌ای بس دراز ادامه ...

عرفان و فلسفه‌ی صدرایی

عرفان و فلسفه‌ی صدرایی
صدرالمتألهین با بنیان فلسفه‌ی وجودی متعالی یک مکتب سازمند و حیرت‌انگیز فلسفی را تأسیس کرده که فلسفه‌ی اسلامی را ازهمه‌ی فلسفه‌های گذشته و حال مستقل ساخته و نه تنها کل نظام الهیات را بلکه طبیعیات و ادامه ...

مآخذشناسی علم سلوک

مآخذشناسی علم سلوک
بنا به تحقیق انجام گرفته، آثاری که در حوزه‌ی فلسفه‌ی علم سلوک به قلم نشسته باشند و تا حدودی مستقل به مسائل این فلسفه پرداخته باشند، بسیار نیستند. شاید بتوان سه اثر را برگزید و در مقام توصیف آنها برآمد: اشارات و ادامه ...

مبانی هستی‌شناختی علم سلوک

مبانی هستی‌شناختی علم سلوک
این حوزه در سه ساحت انجام گرفته است: تبیین هستی‌شناختی رئوس علم سلوک، تبیین وجود‌شناختی علم‌النفسی و تبیین توحید‌شناختی. ادامه ...

مأخذ‌شناسی عرفان نظری

مأخذ‌شناسی عرفان نظری
آنچه نگاه این گفتار به آن معطوف شده، بیش از همه بخش آغازین آثار عرفان نظری است که بسیار کوتاه به رئوس، مبادی و مبانی عرفان نظری پرداخته‌اند. البته همین مقدار اندک خامه و پایه‌ی اصلی تفکر فیلسوفانه‌ی یک ادامه ...

تحوّل مفهوم عرفان در نگاشته‌های عرفانیِ نخستین

تحوّل مفهوم عرفان در نگاشته‌های عرفانیِ نخستین
فلسفه‌ی عرفان به معنای فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی، رشته‌ی نوبنیادی است که پیشینه‌ای بیش از دو قرن ندارد و این پیشینه نیز از غرب گذر کرده است. از این رو شاید چندان نباید انتظار داشت که در سنت عرفان اسلامی ادامه ...

مأخذشناسی فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی

مأخذشناسی فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی
در توصیف مآخذ فلسفه‌ی تجربه‌ی عرفانی برآنیم که نخست به روش اثر اشاره، آن‌گاه محتوای محوری هر یک از فصول اثر بیان و سپس شاخصه و جایگاه آن اثر از حیث وجود دیدگاهی نو و خاص که نویسنده در آن درج ادامه ...