عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر کس حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار اوست. بحارالأنوار، ج43، ص261
  • چشم انتظاران
  • چراغ راه مداحان

معارف قرآنی

آدم و حوا در قرآن

آدم و حوا در قرآن
آدم نخستین بشر و پدر نوع انسان در تورات و قرآن است. «آدم» به معنای یک شخص خاص، هجده بار در قرآن به کار رفته و عبارت «بنی‌آدم» (فرزندان آدم) به معنای نوع بشر نیز هفت بار ذکر شده است. مفسران قرآن نام آدم ادامه ...

آداب و مناسک و قرآن

آداب و مناسک و قرآن
در این مدخل، پس از بحث مختصری درباره‌ی آداب و مناسک در چهارچوب آکادمیک مدرن، که حاوی نوعی گونه‌شناسی کارکردگرا از آداب و مناسک مطرح شده در قرآن و آداب و مناسک قرآن محور است، و پس از شرح ادامه ...

آخرالزمان در قرآن

آخرالزمان در قرآن
انکشاف حوادثی در آینده، مخصوصاً در پایان زمان و نوعی آخرت شناسی دینی با تأکید بر حوادث کیهانی که در پایان جهان رخ خواهد داد. چون بیشتر حوادث آخرالزمان در قرآن با زنده شدن دوباره‌ی مردگان ارتباط دارد، ادامه ...

آتش در قرآن

آتش در قرآن
احتراقی که به شکل نور و حرارت متجلّی می‌شود و در جهان باستان یکی از عناصر اربعه به شمار می‌رفت. در قرآن، آتش هم در آخرت و هم در این جهان وجود دارد و شکل‌های مختلفی می‌تواند به خود بگیرد. ادامه ...

آب‌هاي بهشت در قرآن

آب‌هاي بهشت در قرآن
رودها و چشمه‌هاي متعددي که طبق توصيف قرآن در بهشت وجود دارند. در قرآن، از «رودهاي بهشت» (اَنهار الجَنّه) چهل و شش مرتبه سخن رفته و واژه‌ي «عَين» (چشمه) و جمع آن «عُيون» نُه مرتبه ذکر شده است. ادامه ...

آب و هوا در قرآن

آب و هوا در قرآن
به بيان کلي، اوضاع جوّ در زمان و مکاني خاص که شامل متغيرّهاي گرما، سرما، رطوبت، باد و فشار مي‌شود و به پيامدهاي مساعد و نامساعد اشاره دارد. برخي از واژه‌هاي به کار رفته در قرآن بسياري از اين وجوه را ادامه ...

آب در قرآن

آب در قرآن
ترکيب اکسيژن و ئيدروژن، که همه‌ي صور حيات به آن وابسته است. آب از ميان عناصر چهارگانه‌ي هراکليتي بيشترين بسامد را در قرآن دارد و به بيشترين شکل‌ها در قرآن ذکر شده است. آب به معناي عام با واژه ادامه ...

شبهه‌هايي درباره‌ي فروتري زنان در انديشه‌ي ديني

شبهه‌هايي درباره‌ي فروتري زنان در انديشه‌ي ديني
برخي مدعي‌اند در قرآن کريم آيه‌هايي وجود دارد که از فروتر دانستن زنان در قياس با مردان حکايت دارد. براي حل اين شبهه لازم است بحث مبسوطي را درباره‌ي آيه‌هاي مورد نظر ارائه کنيم. ادامه ...

جايگاه انساني زن در قرآن کريم

جايگاه انساني زن در قرآن کريم
آيه‌هاي مربوط به راه‌‌يابي به سعادت و اشتراک زن و مرد در راه‌هاي وصول به آن: نگرش قرآني زن را همچون مرد انسان مي‌داند که سه ويژگي مهم انساني، يعني اختيار، مسئوليت‌پذيري و توان ارتقا و کمال را داراست و ادامه ...

بررسي جايگاه معرفت‌شناختيِ «حس» از ديدگاهِ قرآن (2)

بررسي جايگاه معرفت‌شناختيِ «حس» از ديدگاهِ قرآن (2)
يکي ديگر از ويژگي‌هايي که در قرآن براي ادراک حسي بيان شده است، تصرف‌پذيري است. مراد از تصرف‌پذيري آن است که وجود عواملي موجب مي‌شود تا در روند ادراک حسي اختلال به وجود آيد و ابزار حسي کارايي ادامه ...