عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر کس حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار اوست. بحارالأنوار، ج43، ص261
  • چشم انتظاران
  • چراغ راه مداحان

سایر مقالات

آدم و حوا در قرآن

آدم و حوا در قرآن
آدم نخستین بشر و پدر نوع انسان در تورات و قرآن است. «آدم» به معنای یک شخص خاص، هجده بار در قرآن به کار رفته و عبارت «بنی‌آدم» (فرزندان آدم) به معنای نوع بشر نیز هفت بار ذکر شده است. مفسران قرآن نام آدم ادامه ...

آخرالزمان در قرآن

آخرالزمان در قرآن
انکشاف حوادثی در آینده، مخصوصاً در پایان زمان و نوعی آخرت شناسی دینی با تأکید بر حوادث کیهانی که در پایان جهان رخ خواهد داد. چون بیشتر حوادث آخرالزمان در قرآن با زنده شدن دوباره‌ی مردگان ارتباط دارد، ادامه ...

آتش در قرآن

آتش در قرآن
احتراقی که به شکل نور و حرارت متجلّی می‌شود و در جهان باستان یکی از عناصر اربعه به شمار می‌رفت. در قرآن، آتش هم در آخرت و هم در این جهان وجود دارد و شکل‌های مختلفی می‌تواند به خود بگیرد. ادامه ...

آب‌هاي بهشت در قرآن

آب‌هاي بهشت در قرآن
رودها و چشمه‌هاي متعددي که طبق توصيف قرآن در بهشت وجود دارند. در قرآن، از «رودهاي بهشت» (اَنهار الجَنّه) چهل و شش مرتبه سخن رفته و واژه‌ي «عَين» (چشمه) و جمع آن «عُيون» نُه مرتبه ذکر شده است. ادامه ...

آب و هوا در قرآن

آب و هوا در قرآن
به بيان کلي، اوضاع جوّ در زمان و مکاني خاص که شامل متغيرّهاي گرما، سرما، رطوبت، باد و فشار مي‌شود و به پيامدهاي مساعد و نامساعد اشاره دارد. برخي از واژه‌هاي به کار رفته در قرآن بسياري از اين وجوه را ادامه ...

آب در قرآن

آب در قرآن
ترکيب اکسيژن و ئيدروژن، که همه‌ي صور حيات به آن وابسته است. آب از ميان عناصر چهارگانه‌ي هراکليتي بيشترين بسامد را در قرآن دارد و به بيشترين شکل‌ها در قرآن ذکر شده است. آب به معناي عام با واژه ادامه ...

نقش ماوراي طبيعت در طبيعت از نگاه قرآن

نقش ماوراي طبيعت در طبيعت از نگاه قرآن
علوم طبيعي درباره طبيعت بحث مي‌کنند و ماوراي طبيعت از محدوده‌ي مسائل آن خارج است. اما اگر طبيعت تحت حاکميت ماوراي طبيعت باشد؛ تماميت و کمال نظريه‌هاي علوم طبيعي وابسته به نگرش‌هاي ماوراي ادامه ...

نصاری و مسئله‌ی تثلیث با تکیه به قرآن

نصاری و مسئله‌ی تثلیث با تکیه به قرآن
قرآن از پیروان دیانت مسیح با نام «نصاری» یاد می‌کند و در این کتاب لفظ «مسیحیت» یا «مسیحی» نه به صورت مفرد و نه به صورت جمع به کار نرفته است. نصاری در عرف عالمان مسیحی رسمی کاتولیکی، ادامه ...

رابطه عمل با علم و ایمان از دیدگاه قرآن

رابطه عمل با علم و ایمان از دیدگاه قرآن
از دیدگاه قرآن عمل در علم و ایمان تأثیر می‌گذارد. یعنی از یکسوی ایمان موجب می‌شود تا انسان بیشتر دست به انتخاب و عمل بزند و از سوی دیگر عمل صالح نیز موجب می‌شود تا علم و ایمان انسان افزایش یابد. ادامه ...

ویژگی‌های عمل در قرآن

ویژگی‌های عمل در قرآن
برای اینکه فرق میان عمل از دیدگاه قرآن و مکاتب بشری آشکار گردد به ویژگی‌های عمل در قرآن می‌پردازیم. ادامه ...