عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

سایر مقالات

جنبه‌هایی از سند براساس برخی از متون جغرافیایی اسلامی

جنبه‌هایی از سند براساس برخی از متون جغرافیایی اسلامی
شهرت سرزمین سند چندان نبوده که در زبان برخی از شاعران همچون ناصرخسرو مهم‌ترین نقطه در مشرق به شمار می‌آمده و در برابر مغرب به کار می‌رفته است و نیز همو وقتی می‌خواهد به جست وجوی حقیقت بپردازد از ادامه ...

چه کسی آمریکا را کشف کرد؟ جواب آن شما را شگفت زده خواهد کرد

چه کسی آمریکا را کشف کرد؟ جواب آن شما را شگفت زده خواهد کرد
دفعات زیادی ادعا شده که آمریکا و یا همان دنیای جدید، توسط افراد بسیاری کشف شده است. اما هیچ کس قطعاً نمی‌تواند بگوید که چه کسی ابتدا آمریکا را کشف کرده است. ادامه ...

سیاحان و جغرافیادانان جهان اسلام

سیاحان و جغرافیادانان جهان اسلام
تمامی سیاحان اسلام به جز معدودی از مورخین و ادبا و علمای جغرافیا بوده‌اند، به همین جهت آثار آنها تنها جنبه‌ی سیاحتنامه ندارد بلکه حاوی مطالب سودمند علمی و تاریخی است، چون هدف آنها از تألیف چنین آثاری شناساندن وضع ادامه ...

تعیین اولویت کاربری در آمایش سرزمین

تعیین اولویت کاربری در آمایش سرزمین
تکه‌هایی از آبخیز مورد ارزیابی (واحد / یگان زیست محیطی) ممکن است برای چندین نوع استفاده توان اکولوژیکی داشته باشند، در حالی که در بیشتر مواقع، نمی‌توان در یک تکه از سرزمین به اجرای بیش از یک کاربری پرداخت. ادامه ...

چگونگی ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست

چگونگی ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست
ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست /سرزمین، مرحله میانی فرایند آمایش سرزمین یا برنامه ریزی محیط زیست است (بازینسکی 1985). در واقع ارزیابی سرزمین اطلاعات اساسی برای مرحله دوم آمایش سرزمین که شامل انتخاب ادامه ...

فرسایش و توسعه‌ی سنگ‌ها و خاک‌ها

فرسایش و توسعه‌ی سنگ‌ها و خاک‌ها
سه گروه مدل برای تعیین سنگها – خاکهای تشکیل شده بر روی آنان و برای برآورد احتمال فرسایش سنگها و خاکها وجود دارند. مدل گروه اول، نوع خاک و مقطع عرضی آبکند هر نوع خاک را نشان می‌دهد. در مدل گروه دوم وضعیت ادامه ...

چگونگی تهیه‌ی نقشه‌های یگان‌های زیست محیطی

چگونگی تهیه‌ی نقشه‌های یگان‌های زیست محیطی
تجزیه و تحلیل داده‌ها به این خاطر به عمل می‌آید که بتوان جمع بندی گروههای منظم داده‌ها را در بی نظمی آبخیز انجام داد. تجزیه و تحلیل در واقع عبارت از شکستن یا تجزیه تک تک داده‌ها به اجزاء ساده‌تر، در نتیجه تحلیل به عمل ادامه ...

درآمدی بر استفاده از سرزمین در ایران

درآمدی بر استفاده از سرزمین در ایران
انسان در طول دوره‌های یخبندان کره زمین بود که به عنوان زیستمند چیره چهره نمود. اما زمانی که آخرین دوره یخنبدان به سر آمد، انسان پوینده روش زندگی نوینی شد که سیمای کره زمین را دگرگون ساخت. ادامه ...

چگونگی نقشه سازی واحدهای شکل زمین

چگونگی نقشه سازی واحدهای شکل زمین
شکل زمین شامل واحدهای طبیعی زمین است که هر واحد تحت شرایط مشابه اقلیم، هوازدگی، فرسایش و نهشت توده‌ها تحول یافته، به شکل فعلی درآمده است (وی 1978). بنابراین خاکها که در یک واحد شکل زمین و بر روی یک ادامه ...

روشهای ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست

روشهای ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست
زمانی بود که جمعیت انسان به چنین اندازه و رشدی نرسیده بود و انسانها می‌توانستند در هر جایی که به دلخواه انتخاب می‌کردند به توسعه و بهره برداری بپردازند. در آن اوان اگر اشتباهی صورت می‌گرفت، چندان چشمگیر نبود. به ادامه ...