عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است. بحارالأنوار، ج43، ص261
  • چشم انتظاران
  • چراغ راه مداحان

امنیت قضایی

امنيت حريم خصوصي شهروندان در فرمان هشت ماده اي امام خميني (ره)

امنيت حريم خصوصي شهروندان در فرمان هشت ماده اي امام خميني (ره)
گرچه تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي قدمتي به درازاي عمر دولت ها دارد، اما توجه فزاينده به قلمرو و اهميت زندگي خصوصي و حفظ آن در برابر عوامل تهديدكننده از مسائل عصر جديد است. دامنه ي حوزه خصوصي و گستره ادامه ...

نقش رسيدگي دودرجه اي در تضمين امنيت قضايي

نقش رسيدگي دودرجه اي در تضمين امنيت قضايي
تجديدنظر در لغت به معناي «دوباره نظر كردن در امري يا نوشته اي و يا مورد بررسي مجدد قرار دادن آن» است ( معين، 1382: ج1: 1029 ) و معناي حقوقي آن نيز منصرف از معناي لغوي نيست. در نگرش حقوقي، تجديدنظر به ادامه ...

امنيت قضايي و حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

امنيت قضايي و حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
امنيت از ديرباز مهم ترين دغدغه انسان ها بوده است. از زمان انسان هاي اوليه، امنيت به عنوان اساسي ترين ركن زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده است. مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف جباري بدون رضايت است. امنيت ادامه ...

امنيت قضايي در بستر كارآمدي اداري

امنيت قضايي در بستر كارآمدي اداري
حمايت از فرد و منافع مشروع او در مقابل دولت ( در معناي عام)، قابليت پيش بيني و توان برنامه ريزي را مي توان از محوري ترين بنيان هاي ايده امنيت قضايي عادلانه فرض كرد. امنيت كه خود شاخه ها، تعابير و تفاسير متنوعي را ادامه ...

آسيب شناسي امنيت قضايي در پرتو قانون اساسي

آسيب شناسي امنيت قضايي در پرتو قانون اساسي
قوه ي قضاييه از گذشته هاي دور به عنوان يكي از اركان حكومت مورد توجه بوده است. ارسطو در كتاب سياست خود مي گويد: هر حكومت داراي سه قدرت است و مقنن خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را بازشناسد. اختلاف ادامه ...

امنيت قضايي، بنيان هاي نظري و تطبيق آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

امنيت قضايي، بنيان هاي نظري و تطبيق آن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
يكي از مسائل مهم زندگي سياسي- اجتماعي بشر، تعيين گستره ي وظايف و اختيارات فرد و دولت در اجتماع بوده است و در پي دست يافتن به چنين حقوقي، انواع درگيري ها، شورش و انقلاب هاي سياسي- اجتماعي رخ داده است. تعيين ادامه ...

كيفيت قوانين و امنيت قضايي

كيفيت قوانين و امنيت قضايي
اصل امنيت حقوقي از اصول حقوق عمومي است كه همواره در تمامي نظام هاي حقوقي مورد استناد قرار مي گيرد. ريشه ي اين اصل به ويژگي هايي از هر نظام حقوقي باز مي گردد كه امروزه اجزاي جدايي ناپذير آن نظام ها به شمار مي ادامه ...

مديريت امنيت قضايي ( رويكردي سيستمي )

مديريت امنيت قضايي ( رويكردي سيستمي )
ضرورت وجود امنيت قضايي در جامعه، امري بديهي است. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم [«قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي ادامه ...

آثار امنيت گرايي در حقوق کيفري (2)

آثار امنيت گرايي در حقوق کيفري (2)
اين مبحث به اصول اساسي حاکم بر حقوق کيفري که در جوامع امنيت گرا مخدوش شده، مي پردازد و ليکن در ابتدا لازم است که اصول اساسي حقوق کيفري که از آن جمله تطبيق تشکيل محاکم با قانون و استانداردهاي جهاني مي باشد، ادامه ...

آثار امنيت گرايي در حقوق کيفري (1)

آثار امنيت گرايي در حقوق کيفري (1)
به رغم تلاش هاي بسيار براي تدوين سياست کيفري عدالت محور، پس از واقعه 11 سپتامبر، اين سياست با چرخش شديد بسياري از کشورها به سمت سياست کيفري امنيت محور سوق يافت و اين استدلال که استراتژي هاي امنيتي ديگر ادامه ...