عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • مشکل جنسی یک سوم زنان
  • خطر صهیونیزم رسانه‌ای

قوم‌گرایی

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (3)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (3)
اصولا پیرامون ماهیت وجودی ناسیونالیسم،احساسات ملی یا میهن پرستی و ملت و بویژه جدید یا قدیمی بودن این پدیده ها اتفاق نظر وجود ندارد.گروهی که در نوشته های مربوطه کهن گرایان نامیده می شوند به قدیمی بودن این پدیده ها ادامه ...

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (2)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (2)
واژه "قومی" در فرهنگ بین المللی زبان انگلیسی وبستر دو معنی دارد: 1- غیرمسیحیان و غیر کلیمیان، مثل کفار و بت پرستان که مخالف یهودیت و مسیحیت اند. 2- منسوب به ویژگی های جسمی و ذهنی نژادها ادامه ...

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (1)

نگاهی جامعه شناسانه به قومیت و فرصت ها و تهدید های آن (1)
سابقه‌ی تاریخی واژه قوم به یونان باستان برمی‌گردد. در آن دوره، واژه ethnos به قبایل کوچنده‌ای اطلاق می‌شد که که هنوز در شهرها مستقر نشده بودند. بنابراین اولا واجد حقوق سیاسی نبودند و خارج از حیطه سیاست قرار می‌گرفتند. ادامه ...

روابط نژادی و قومی

روابط نژادی و قومی
«تعصب شامل نگرشهای قالبی است که مردم به صورتی بی چون و چرا در قبال برخی دیگر از مردم دارند.» این نگرشها کل یک گروه از مردم را دربر می‌گیرد نه یک فرد خاص را. تعصب ممکن است به صورتی مثبت ابراز شود، ادامه ...

قومیت

Ethnicity

قومیت
قومیت یکی از ویژگی‌های اجتماعی اصلی آدمیان است. برای درک قومیت باید نشان دهیم که چگونه می‌توان آن را از نژاد، طبقه، منزلت، و رسته تمیز داد، و همچنین باید نحوه‌ی تعامل قومیت را برای شکل‌گیری گروه‌ها و نظام‌های ادامه ...

سیاست های تغییر جمعیت اقوام

سیاست های تغییر جمعیت اقوام
قرن بیستم شاهد جا به جایی‌های جمعیتی بسیار زیادی بوده است. البته این یك مفهوم عام است كه می تواند همه انواع جریان توده ای پناه جویان و طردشدگان یا كسانی را كه از یك ترور، یك رژیم، یك دولت یا یك ارتش گریخته اند، ادامه ...

دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت

دستكاری در قومیت ها و مفهوم قومیت
در مورد اقوام، ما از یك سو با اطلاعات تحریف شده رو به رو هستیم كه دولت ها به وجود می آورند تا ملت های به رسمیت شناخته شده را به مقام بالایی برسانند و به این ترتیب سبب شوند كه نوعی همبستگی میان دولت ها بتواند از ادامه ...

بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها

بازخواهی ها و سلطه جویی های دولت ها
توسعه طلبی یكی از گرایش های ذاتی دولت است و دولت ملی علاقه وافری دارد برای توجیه انگیزه حیاتی رشد، كه درون خود دارد و عمدتاً گرایشی سلطه جویانه است، از این استدلال استفاده كند كه نیاز به كامل كردن سرزمین خود و به ادامه ...

دولت ملی: همزیستی سیاسی میان قوم ها

دولت ملی: همزیستی سیاسی میان قوم ها
دولت ملی در نخستین معنایی كه در اروپای غربی به خود گرفت، تبلوری از مفهوم ملت بود؛ و ملت در معنای اصیل و قرون وسطایی خود به مجموعه ای بوم زاد (1) ‌و طبیعی از مردمی اطلاق می شد كه به وسیله یك زبان مشترك به ادامه ...

تعدد موجودیت های زیر دولتی

تعدد موجودیت های زیر دولتی
در چشم اندازی تاریخی، انجام اقدامات پی در پی برای تضمین جایگاهی قانونی تر به این یا آن قوم و این یا آن زبان، در جهت ایجاد تعادل بهتری در بافت اداری و سیاسی در موجودیت واقعی جوامع حركت می كند. برای مثال، برای ادامه ...