عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

پایان نامه

فخر و خودآرايي در اسلام

فخر و خودآرايي در اسلام
انسان بايد نسبت به تمام رفتارها و مسائل پيرامون خود آگاهي داشته و از اينكه چشم وگوش بسته عملي را پيروي كند بپرهيزد. چون تمام اعضاء و جوارح وي در قبال اين كار مسئول خواهند بود. ادامه ...

مقارنه اسباب النزول ده جز نخست تفسير ابوالفتوح رازي با طبري

مقارنه اسباب النزول ده جز نخست تفسير ابوالفتوح رازي با طبري
تحقيق پيش رو تحت عنوان مقارنه اسباب النزول ده جز نخست تفسير ابوالفتوح رازي با طبري از مطلوبترين موضوعات از لحاظ مقارنه‌اي در حيطة متن پژوهي مي‌باشد كه بيشتر سعي پژوهشگران در حال حاضر اقدام به تطابق و مقارنه بين آثار تأليفي عالمان گذشته مي‌باشد . در اين پروژه كوشش شد تا نخست به شالوده تحقيق ، يعني كليات پرداخته شود . اين پروژه كه در سه بخش تقسيم شده است در بخش نخست سعي بر آن شده كه ابتدا به شرح حال دو مفسر و روش شناسي تفسير آن دو به اختصار ادامه ...

بررسي آثار قرآنی دكتر مصطفي خرمي

بررسي آثار قرآنی دكتر مصطفي خرمي
بررسي آثار تفسيري و قرآن پژوهي دانشمندان متعهد به دين اسلام و قرآن مي تواند كاربرد عملي زيادي در زندگي ما داشته باشد ، بخصوص درباره افرادي كه هنوز در قيد حيات هستند تا بتوان از خدمت خود آنها هم فيض برد. انجام كارهاي اينچنين نه فقط مربوط به استاد خرم دل ، بلكه شناساندن قرآن پژوهان جامعه ما مي تواند گامي موثر در جهت بسط و گسترش انديشه هاي آنها و صيانت و حفاظت از قرآن كريم باشد تا طبقه عامه مردم هرچه بيشتر با مسائل ديني و تفسيري قرآن آشنا شوند و به ادامه ...