عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • وقف، امامزادگان، قطب فرهنگی
  • وقف و عدالت اجتماعی

فضل ابن شاذان

تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی فضل بن شاذان نیشابوری

تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی فضل بن شاذان نیشابوری
حضور ائمه‌ی اطهار علیهم السلام، در میان مردم و تربیت شاگردان و اصحاب فرهیخته و پرهیزگار، مؤثرترین طریقه‌ی اشاعه‌ی اسلام به ویژه مکتب اهل بیت در جامعه‌ی اسلامی بود. هر یک از امامان معصوم علیهم السلام، در مجالس ادامه ...

نگاهی به حدیث علل عقاید و احکام

نگاهی به حدیث علل عقاید و احکام
فضل بن شاذان، پرسش‌های خود در زمینه‌ی علل عقاید و اخلاق و احکام را از حضرت ابوالحسن الرضا (ع) پرسید و پاسخ گرفت. آنگاه تمام آن پرسش‌ها و پاسخ‌ها را ادامه ...

فضل بن شاذان در یک نگاه

فضل بن شاذان در یک نگاه
فضل، خود گزارشی از آشنایی و ارتباط خود با چند تن از محدّثان بزرگ بغداد- حسن بن علی بن فضّال، اسماعیل بن عباد، ابو محمد حجّال و علی بن اسباط- بیان کرده است. ادامه ...

فضل بن شاذان در نگاه دانشمندان

فضل بن شاذان در نگاه دانشمندان
قضاوت دانشوران درباره یکی از شخصیت‌های پیشین، از مهم‌ترین ادلّه ارج علمی و عملی آن شخصیت توانا می‌باشد. بدین جهت، در این فصل، با کمال اختصار، برخی از این گزارش‌ها را ادامه ...

شخصیت فضل بن شاذان به روایت امام عسکری (ع)

شخصیت فضل بن شاذان به روایت امام عسکری (ع)
برای شناخت شخصیت علمی و منش عملی جناب فضل بن شاذان، ناگزیر باید گرد و غبار گذشت سده های دراز را کنار بزنیم، و از ورای مه غلیظ دوازده قرن زمان پرنشیب و فراز، ادامه ...

راویان و شاگردان فضل بن شاذان

راویان و شاگردان فضل بن شاذان
قبل از ورود در این بخش، به نکته ای مهم اشاره شود تا فضای آن زمان را به خوبی بشناسیم. وقتی امروز سخن از «شاگرد» می‌رود، مدرسه ای منظم تصوّر می‌کنیم که استادان در ادامه ...

دانشنامه‌ی فضل بن شاذان (2)

دانشنامه‌ی فضل بن شاذان (2)
ماییم (اهل بیت) ریشه‌ی هر خیر، که هر نیکی از شاخه های ماست، از جمله: توحید، نماز، روزه، فروخوردن خشم، گذشت از فرد بدکار، رحم آوردن بر نیازمند، ادامه ...

دانشنامه‌ی فضل بن شاذان (1)

دانشنامه‌ی فضل بن شاذان (1)
در بخش‌های پیشین دیدیم که جناب فضل بن شاذان در زمینه های مختلف، صاحب نظر و اثرگذار بوده است: احکام، عبادات، کلام و غیره. امّا فضای اصلی کارهای او- که عامل اصلی ادامه ...

آثار مکتوب فضل بن شاذان

آثار مکتوب فضل بن شاذان
تألیف و نشر کتاب در زمان قدیم با زمان حاضر، تفاوت‌های اساسی دارد. در این زمان که دوره‌ی سهولت ارتباطات و فهرست‌های زودیاب و تبادل اندیشه‌هاست، به آسانی می‌شود کتاب نوشت ادامه ...