عضویت العربیة English
امام باقر علیه‌السلام: اگر مردم مى‌دانستند در زیارت مزار امام حسین علیه‌السلام چه فضیلتى است از شوق آن مى‌مردند. بحارالانوار، ج101، ص18

قرآن شناسی

آخرین آیه‌ی نازل شده بر پیامبر

آخرین آیه‌ی نازل شده بر پیامبر
در تعیین آخرین آیه‌ی نازل شده [بر پیامبر] دانشمندان اختلاف كرده‌اند. زیرا همه‌ی ایشان به روایات و احادیثی استناد جسته‌اند كه به نبی اكرم نمی‌رسد و بستگی بدان داشته كه گوینده‌ی آن آخرین آیه‌ای را كه از پیامبر دریافت كرده كدام آیه ادامه ...

نخستین آیه‌ی قرآن كه بر پیامبر نازل شده كدامست؟

نخستین آیه‌ی قرآن كه بر پیامبر نازل شده كدامست؟
شناسایی نخستین آیه‌ی نازل شده و آخرین آن، ‌بهره و فایده‌ای خاص دارد. این شناسایی ما را به معرفت ترتیب آیات رهبری می‌كند و یكچنین معرفتی موجب بینائی و دانشی می‌گردد كه برای شناختن احكام و علوم قرآنی دربایست است. ادامه ...

آیا بسملة جزو سوره‌ها است؟

آیا بسملة جزو سوره‌ها است؟
درباره‌ی آیه‌ی «بسم الله الرحمن الرحیم» كه به آن آیه‌ی تسمیه و یا بسمله نیز گفته می‌شود و در اسلام مقام خاصّی دارد، از پیامبراكرم مروی است: هر كار مهمی كه با بسم الله آغاز نشود ناقص است. ادامه ...

مبنای تفكیك تشخیص آیات قرآن

مبنای تفكیك تشخیص آیات قرآن
درباره‌ی كلمه‌ی «آیه» بحث‌های مختلفی پیش آمده است. از جمله آنكه در مورد وزن «آیة» سیبویه می‌گوید: بر وزن فَعَله (بفتح عین) است و اصلش اییه بوده، ولی كسائی می‌گوید: اصل آیه، آییه بر وزن فاعله می‌باشد (كه لام یا عین آن به ادامه ...

تقسیمات و رموز وقف و ابتداء

علائم اختصاری در آیات قرآن

علائم اختصاری در آیات قرآن
از كارهای تازه‌ای كه در ابتدا علماء از آن كراهت داشتند ولی سرانجام آن را پذیرفتند نوشتن عناوین بر سر هر سوره‌ای و نهادن رموز فاصله بر سر هر آیه‌ای و نیز تقسیم قرآن به اجزاء، احزاب و ارباع و امثال آن بود. ادامه ...

نخستین نقطه گذاری‌های قرآن

نخستین نقطه گذاری‌های قرآن
درباره‌ی نخستین دفعه‌ای كه قرآن را نقطه گذاری كرده‌اند مثل بسیاری از مسائل دیگر اختلاف نظر بسیار است. در پاره‌ای روایات گفته‌اند كه پیامبراكرم فرمود: قرآن را اعراب دهید و از غرایب آن فحص كنید، و یا از یاران پیامبر گفته‌اند: ادامه ...

درباره‌ی خط قرآن

درباره‌ی خط قرآن
خط قرآن و یا «رسم المصحف» همان روش نگاشتن قرآن است كه در زمان عثمان برای كتابت قرآن برگزیده شد. دانشمندان این روش را «رسم المصحف» نامیدند و عده‌ای نیز از آن به رسم عثمان و یا رسم عثمانی یاد می‌كنند. البته اصل ادامه ...

نویسندگان مصاحف در قرن نخست هجری قمری

نویسندگان مصاحف در قرن نخست هجری قمری
مختصری در مورد نویسندگان مصاحف می‌گوئیم كه [پس از نزول قرآن و آغاز جمع و تدوین آن،] نیاز اجتماع بدانها روزبروز بیشتر می‌شد و در نتیجه هر روز بر تعدادشان افزوده می‌گشت. البته در آغاز، كار از روی میل و آرزو بود. ادامه ...

رواج مصحف عثمان پس از توحید مصاحف

رواج مصحف عثمان پس از توحید مصاحف
[پس از پایانِ توحید مصاحف، عثمان مصاحفی را به نقاط مختلف بلاد اسلامی فرستاد.] مصاحفی كه عثمان به دیارها و شهرهای مختلف فرستاد كم كم رواج و نشر یافت. مردم اقبالی زیاد بدانها كردند. از همه جا به آنها روی می‌آوردند و ادامه ...

سرانجام مصاحفی كه عثمان به نقاط مختلف فرستاد

سرانجام مصاحفی كه عثمان به نقاط مختلف فرستاد
نسخه‌های [قرآنی] را كه عثمان به اطراف فرستاد با اقبال عمومی پذیرفته شد و از همان آغاز چنان جنبه‌ی حرمت و قدسی یافتند كه فكر حفظ و نگهداری آنها پیش آمد. اخبار متعددی وجود دارد كه نشان می‌دهد این نسخه‌ها با مراقبت زیادی ادامه ...