ترک آنتيک
ترک آنتيک


 

 
لوازم مورد نياز
- رنگ آنتي کينگ يا نچرال به رنگ هاي قهوه اي
روشن ، قهوه اي تيره ، اکر ، قهوه اي قرمز
(Raw siena)
- برس مناسب رنگ
- رنگ اکريليک طلائي ، قهوه اي تيره
- ابر
- گلد فينگر
- ماده ترک کراکل مديوم (Crackal Medium )
- ظرف سفالي
بيشتر بدانيد :
1- رنگ آنتي کينگ و نچرال هر دو پايه آب داشته و ترنسپورنت هستند اما ميزان شفاف بودن رنگ نچرال بيشتر است.
2- اين ترک روي همه سطوح قابل اجرا است .
3-چنانچه براي اين ترک از نوع ماده ترک Crackal Mediumاستفاده کرديد مرطوب يا خشک بودن قلم مو تاثيري ندارد . اما اگرCrackal Varnish شماره 2 (step 2)استفاده شود قلم مو حتماً بايد خشک باشد .

ترک آنتيک

4-هيچگاه اين مادهء ترک را همزمان روي سطح بکار نبريد چون به اصطلاح روي هم مي برد .
1-ابتدا سطح ظرف مورد نظر را کاملاً سنباده بزنيد تا ناصافي هاي آن از بين برود و صيقلي شود . سپس آن را با دستمال مرطوب پاک کنيد و با برس نرم رنگ اکريليک طلايي بزنيد . عمل رنگ زدن را تا زماني ادامه دهيد که سطح سفال راکاملاً پوشش دهد. بين هر رنگ آميزي فرصت دهيد تا سطح کار کاملا خشک شود .

ترک آنتيک

2-پايهء ظرف ميوه خوري را رنگ قهوه اي اکريليک کنيد . چنانچه رنگ قهوه اي اکريليک در دسترس نداشته باشيد مي توانيد براي پايه ظرف از اسپري رنگ روغن ويا از رنگ هاي روغن ساختماني قوطي نيز استفاده کنيد . بگذاريد تا سطح رنگ زده کاملاً خشک شود .

ترک آنتيک

3-ماده ترک کراکل مديوم را داخل ظرف ريخته وبا برس نرم روي سطح کار بزنيد . دقت کنيد مرطوب يا خشک بودن قلم تاثيري در نتيجه کار ندارد . البته دقت کنيد ميزان رطوبت برس نبايد زياد باشد . طرز زدن مواد ترک روي سطح کار مهم نيست و مي توانيد آن را به هر جهتي بزنيد . اما دقت شود که همه سطح ظرف به اين ماده آغشته شود . اين عمل را دو بار تکرار کنيد و بعد ازهرمرحله صبر کنيد کاملاً خشک شود .
4-رنگ هاي مختلف آنتي کينگ يا رنگ نچرال را داخل ظرفي کنار هم ريخته و به کمک ابر رنگ را به سطح کار بزنيد . اين عمل طوري انجام شود که رنگ ها در هم ادغام نشده و رنگ يکدست ايجاد نشود وشما بتوانيد طيف هاي مختلف رنگ را روي سطح کار ببينيد . در حالي که مرز مشخصي ميان رنگ ها نباشد .

ترک آنتيک

5-اين ترک همزمان با زدن رنگ ها ايجاد مي شود . چنانچه پس از اتمام کار ترکي ظاهر نشد در مراحل کار ممکن است
اشتباهي رخ داده باشد و سطح ظرف را بلافاصله بشوييد. براي ايجاد اين نوع ترک مي توانيد از کراکل وارنيش

ترک آنتيک

Crackal Varnishشماره 2(step 2) نيز استفاده کنيد . به شرط آنکه قلمي که براي اين کار استفاده مي کنيد کاملا خشک باشد تا بتوان رنگ آميزي را روي آن انجام داد .
6-با انگشت ، کمي از ماده گلد فينگر ياFinger tressure برداشته ميان 2 انگشت کمي باز کرده و به آرامي روي
سطح پايه بزنيد تا باعث زيباتر شدن سطح شده ونماي برنزي به کار دهد .
براي اتمام کار مي توان از انواع وارنيش هاي پايه آب و تينر استفاده کرد . بهتر است از انواع ثابت کننده هاي براق
براي اين کار استفاده نشود زيرا رنگهاي آنتي کينگ و نچرال مات هستند و حالت قديمي تري به کار مي دهد و براق شدن براي سطح اين نوع کار مناسب نيست .

منبع:مجله بانو ش 2