عضویت العربیة English
جمعه، 30 مهر 1395 (سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: اى فاطمه! همه چشم‌ها در روز قیامت گریان است جز چشمى که بر مصیبت‌هاى حسین بگرید. بحارالانوار، ج44، ص293
مسیر جاری : صفحه اصلی/پرسش و پاسخ/حقوق /حقوق مدني

حقوق مدني

اينجانب آپارتماني را با مشخصات تعيين شده در مبايعه نامه پيش خريد نموده ام. فروشنده طبق يکي از مفاد تعهداتش در مبايعه نامه مي بايست يک انباري در يکي از محل هاي مشخص شده در مبايعه نامه مي ساخته است که از...

ما دادخواستي به دادگاه دادگاه مبني بر تقسيم ماترک مادري و شکايت از يکي وراث جهت تصرف غير قانوني زمين ارثي که 7 وارث داشته و 5 وارث ارثي دريافت ننموده اند.بعد از جلسات دادگاه و دفاعيات با توجه به مدارک...

در بيع معين ميدانيم وقتي که مبيع قبل از قبض تلف شود في الواقع بيع منفسخ و منافع عين تا زمان تلف به خريدار تعلق دارد ولي در بيع کلي در معين نه ميتوانيم واژه باطل را بکار ببريم چون شرايط اساسي در زمان عقد...

ناظر بدون هيچگونه توضيحي راجع به وظايفش در وصيت نامه چه وظيفه اي دارد؟

لطفاً در موارد زير بنده را راهنمائي نمائيد 1- در صورتي که عقد قرارداد به علت تخلف از شرط فعل و عدم امکان اجراي آن بدون استناد به فعل مشروط له و به استناد مواد 232، 239 و 240 قانون مدني فسخ شود الف- آيا...

در صورتيکه طرفين معامله بر اساس يکي از مفاد قراردادشان نسبت به دريافت وجه التزام ناشي از تاخير در انجام تعهداتشان عليه يکديگر دادخواست داده باشند و حکم بر پرداخت وجه التزام به نفع هر دو طرف صادر شده باشد...

در ماده 9 سرقفلي موجر و مستاجر (ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالک نپرداخته باشد و يا اين که مستأجر کليه حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت...

با توجه به اينکه ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376اخذ سرقفلي را تجويز نموده است آيا در انقضاء مدت اجاره و تخليه ، بايد معادل همان مبلغ اخذ شده به مستاجر مسترد شود يا با توجه به تبصره 2 همين ماده...

با توجه به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در مورد پرداخت قيمت عادله روز سرقفلي که مستلزم رسيدگي است آيا تخليه موکول بپرداخت اين حق است ؟

منظور از "عمل به شرط کردن" در ماده 246 قانون مدني آيا شروطي است که قبل از اعمال فسخ عمل شده اند (يعني زمان صحت معامله) و يا شروطي است که بعد از اعمال فسخ عمل شده اند؟ در صورتي که به شرط قبل از اعمال فسخ...

اينجانب اقدام به معامله ملكي نموده ام اما به لحاظ مشكل عدم فروخته شدن ملكم در شهرستان نتوانستم ميزان مبلغ باقي مانده را به مالك در ازاي ملك پرداخت كنم. فسخ قرارداد به مبلغ 5 ميلون تومان است با توجه به...

براي شکايتم از رئيس يک اتحاديه که براي پسرش بدون موافقت شريک جواز کسب صادر کرده (دفتر حقوقي و رئيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني و سازمان بازرگاني استان تهران کتبا غيرقانوني بودن اين جواز کسب را...

مدتي پيش خانه اي را به مستجري داده و اكنون قصد فروش آنرا داريم مستاجر هم از ورود خريداران به هر صورتي جلوگيري مي كند در اين بين ما هم نياز مبرم به فروش خانه به شرط اتمام قرارداد مستاجر براي خريدار داريم آيا...

آيا موكل كه خود از مفاد وكالتنامه بلاعزل رسمي تنظيمي خبر دارد و وكالنامه نيز ابطال نگرديده حق شكايت از وكيل را بابت اجراء موضوع وكالتنامه قانوني را پس از گذ شت دوسال كه موضوع اصلي آن ترهين ملك واخذ تسهيلات...

مغازه اي بدون حق سر قفلي اجاره داده شده است آيا بعاد از مدت 15 سال به مستاجر حق کارو پيشه تعلق مي گيرد .

در زمان اعمال حق حبس، خسارات ناشي از عدم تسليم مبيع و همچنين خسارات ناشي از عدم تاديه ثمن به عهده کداميک از بايع و مشتري است؟

موصي با تعيين وصي، وصيت نموده وصي با نظارت فرزند ارشد موصي کليه اموال را بفروش رسانده و وجه حاصل از فروش را به 4 سهم تقسيم نمايد و از اين 4 سهم، 2 سهم به پسر بزرگ، 1 سهم به دختر و 1 سهم هم به فرزندان دختر...

سهم الارث زوجه درصورتي که زوج از همسر اول خود داراي فرزند باشد ولي او وزوج فاقد فرزند مشترک باشند؟

در صورتيکه پس از فسخ عقد بيع، بايع از پرداخت ثمن خودداري کند و مبيع به درخواست مشتري و با دستور دادگاه به منظور تامين خواسته (استرداد ثمن) توقيف شود آيا بايع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبيع را بنمايد؟...

مغازه اي را با قرداد دوطرفه البته غير ثبتي اجاره يک ساله دادم و بابت تخليه چک 80ميليوني دريافت کردم اينک مستاجر بعد از خاتمه قرداد ملک را تخليه نمي کند بهترين راه برخور چيست اجرا گذاشتن چک يا مراجعه به...

آمار پرسش و پاسخ

کل محتوا : 63570 عدد
محتوای امروز : 0 عدد
کل نظرات : 2764 عدد
نظرات امروز : 0 عدد
نظرات در انتظار : 2 عدد