عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222

بانک مقالات علوم و فنون هسته اي

بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:00 ق.ظ

 1 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(3 (مسلسل 53)):1-9.
 
بررسي پاسخ دزيمتر ژلي- پلي مري PAGAT به نوترون هاي گرمايي
 
ابطحي سيدمحمدمهدي*,شهرياري مجيد,خلفي حسين,زحمتكش محمدحسن
 
* گروه پرتوپزشكي، دانشكده مهندسي هسته‌اي، دانشگاه شهيدبهشتي، تهران، ايران
 
 

مزيت دزيمتر ژلي- پلي مري توانايي منحصر به فرد آن در اندازه گيري دز به صورت سه بعدي و انتگرالي و هم چنين قابليت شكل دهي آن به صورت شبه انسان مي باشد. در اين مطالعه دزيمتر ژلي- پلي مري PAGAT در ستون گرمايي رآكتور تحقيقاتي تهران، تحت تابش نوترون هاي حاصل از شكافت كه انرژي آن ها تا حد گرمايي شدن كاهش يافته بود، قرار گرفت و پاسخ ژل با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) به صورت تغيير در آهنگ بازگشت هسته ها مورد بررسي قرار گرفت. خطي بودن پاسخ ژل نسبت به دز موثر و دز جذبي نوترون هاي گرمايي، دقت فضايي آشكارساز، خطاي درجه بندي و كم ترين دز قابل تشخيص توسط دزيمتر ژلي- پلي مري مورد بررسي قرار گرفت. براي درجه بندي پاسخ ژل (R2) نسبت به دز دريافتي، توزيع شار نوتروني در ستون گرمايي به روش فعال سازي نوتروني پولك طلا تعيين شد و با استفاده از ضرايب تبديل شار به دز موثر داده شده در توصيه ANSI/ANS-6.1.1-1997، دز معادل و با استفاده از عامل كيفيت QF داده شده، دز جذبي نقشه شار مذكور به دست آمد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه دزيمتر ژلي- پلي مري PAGAT ابزار مناسبي براي دزيمتري نوترون هاي گرمايي مي باشد. حساسيت دزيمتر به نوترون هاي گرمايي برابر با 0.0152±0.0055GY-1s-1 و كم ترين دز قابل تشخيص در حدود 1.8GY تقريب زده شد.

 
كليد واژه: دزيمتر ژلي- پلي مري PAGAT، ستون گرمايي، شار نوترون، دزهاي تابش، MRI
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:02 ق.ظ

 2 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(3 (مسلسل 53)):10-19.
 
توليد، کنترل کيفي و توزيع زيستي قطعه F(ab’)2 آنتي بادي PR81 نشان دار شده با 99MTC، به منظور تشخيص تومور کارسينوماي سينه موش
 
صلوتي مجتبي*,بابايي محمدحسين,رجبي حسين,فروتن هاله,رسايي محمدجواد,بيطرفان رجبي احمد,جوهري دها فريبا,مزيدي سيدمحمد,محمدنژادآروق جواد,شفيعي محمد
 
* گروه بيولوژي، دانشکده علوم، دانشگاه آزاداسلامي، واحد زنجان، کدپستي: 58145-45156، زنجان، ايران
 
 

قطعات آنتي بادي نسبت به آنتي باديهاي کامل، داراي مزايايي براي جذب و نفوذ در تومورها هستند. هدف از اين مطالعه تهيه قطعات F(ab')2 از آنتي بادي PR81 و نشان دارسازي آن ها با 99mTc، به منظور توليد يک راديوداروي زيستي براي تصويربرداري از سرطان سينه در پزشكي هسته اي است. بدين منظور آنتي بادي PR81 با استفاده از آنزيم پپسين به نسبت 1 به 20 (آنزيم به آنتي بادي) در زمان هاي مختلف هضم گرديد تا بهترين زمان هضم كامل آنتي بادي به دست آيد. قطعات 2( F(ab'توليد شده، به وسيله ستون کروماتوگرافي پروتيين A تخليص شدند. ايمونوراکتيويته قطعات آنتي بادي با استفاده از روش راديوايمونواسي برابر 5.1±.65.2% تعيين گرديد. نشان دارسازي قطعات F(ab')2 با 99mTC با استفاده از HYNIC به عنوان كي ليت ساز و ترايسين به عنوان کوليگاند، در مدت يك ساعت پس از شروع واكنش، با خلوص راديوشيميايي %70.1±5.2 و با پايداري بالا انجام شد. محصول توليدي جهت افزايش خلوص راديوشيميايي با استفاده از روش كروماتوگرافي ژلي تخليص گرديد. مطالعات توزيع زيستي و تصويربرداري در موش هاي BALB/c داراي تومور پستان پيوندي، تجمع مولكول توليد شده را 4 ساعت پس از تزريق با حساسيت بالايي در تومور سينه بدون تجمع محسوسي در ساير اندام ها نشان داد. اين نتايج بيان گر آن است که قطعه F(ab')2 آنتي بادي PR81 يک کانديداي اميدوارکننده براي مطالعات تصويربرداري از كارسينوماي سينه انسان به روش راديوايمونوسينتي گرافي است.

 
كليد واژه: كارسينوماي سينه، راديوايمونوسينتي گرافي، آنتي بادي PR81 ،قطعه F(ab’)2، نشان دارسازي با تكنسيم-99m
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:02 ق.ظ

 3 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(3 (مسلسل 53)):20-29.
 
بررسي رشد و انعقاد نانوذرات تيتانيم دي اکسيد در فرايند توليد از طريق سنتز شيميايي از فاز بخار
 
رحيمي نژادسلطاني مصطفي,صابريان كمال*,شهري فرزاد,سيمچي عبدالرضا
 
* گروه مواد پيشرفته، پژوهشكده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، كرج، ايران
 
 

در اين مقاله توليد نانوذرات تيتانيم دي اكسيد (TiO2) با استفاده از اكسايش تيتانيم تتراكلريد(TiCl4 در دماي 800 درجه سانتي گراد و در رآكتور ديواره- گرم از طريق سنتز شيميايي از فاز بخار مورد بررسي قرار مي گيرد. اثر دما و غلظت ماده اوليه و هم چنين اثر آب بر روي اندازه و تعداد ذرات، بلورينگي، تبديل فاز و خلوص نانوذرات از طريق تجزيه هاي عنصري با استفاده از تكنيك هايXRD ، TEM و TG-DTA بررسي شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه اندازه و تعداد ذرات با افزايش غلظت ماده اوليه افزايش مي يابد به طوري كه مي توان اندازه اوليه نانوذرات را با تغيير عوامل كنترل كرد. نتايج هم چنين نشان دادند كه استفاده از آب موجب كاهش چشمگير اندازه ذرات و ارتقا درجه بلورينگي مي شود. در تمامي نتايج، فاز بلوري به دست آمده آناتاز بود و هيچ گونه استحاله و هم چنين ناخالصي در نانوذرات تيتانيم دي اكسيد به دست آمده مشاهده نشد. از نانوذرات تيتانيم دي اكسيد در تهيه نانوسيال استفاده مي شود كه اين نانوسيال در افزايش راندمان و ايمني رآكتورهاي هسته اي به كار گرفته مي شوند. از آن جايي كه ويژگي هاي نانوذرات تيتانيم دي اكسيد بر خواص نانوسيال تاثير به سزايي دارد، در اين مقاله به مطالعه آن پرداخته شده است.

 
كليد واژه: نانوذرات، تيتانيم دي اكسيد، سنتز شيميايي از فاز بخار، تيتانيم تتراكلريد، نانوسيال
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:02 ق.ظ

 4 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(3 (مسلسل 53)):30-35.
 
كاربرد فن آوري هسته اي جهت كنترل عملي خسارت كرم گلوگاه انار (مقاله كوتاه)
 
ذوالفقاريه حميدرضا*,فرازمند حسين,وفايي شوشتري رضا,بابايي محمد,طباطبايي سيدضياالدين
 
* پژوهشكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنعتي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، كرج، ايران
 
 

ايران از نظر توليد و صادرات انار در رتبه اول دنيا قرار دارد. كرم گلوگاه انار آفت مهم انار كشور است. به خاطر زيست شناسي حشره، مبارزه شيميايي عملي نبوده و خسارت اين آفت در مواردي از 30 درصد محصول نيز تجاوز مي كند. روش نابارورسازي يكي از روش هايي است كه براي كنترل آفات مختلف با شرايط خاص كاربرد دارد. اين تحقيق به منظور ارزيابي كنترل عملي كرم گلوگاه انار با استفاده از روش هسته اي نابارورسازي روي ميوه انجام شد. انارهاي آلوده به مرحله لاروي و شفيرگي آفت از باغات انار ساوه جمع آوري، به آزمايشگاه پژوهشكده منتقل، در شرايط دمايي 2±28 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5±60 درصد، رژيم نوري 14 ساعت روشنايي و 10 ساعت تاريكي و با استفاده از جيره غذاي مصنوعي پرورش داده شدند. شفيره هاي جوان و مسن به دست آمده، تحت پرتودهي گاما قرار گرفته و با نسبت هاي 1:1:0:0 تا 1:1:9:9 (نر پرتودهي شده: ماده پرتودهي شده: نر طبيعي: ماده طبيعي) روي ميوه هاي انار در داخل قفس ها رها شدند. نتايج حاصل نشان داد كه كاربرد دزهاي ناباروركننده 120 و 160 گري، روي شفيره هاي جوان 1-2 روزه و مسن 3-4 روزه و با نسبت رهاسازي 1:1:7:7 تا 1:1:9:9 در مقايسه با شاهد با نسبت رهاسازي 1:1:0:0 خسارت كرم گلوگاه روي محصول انار را كنترل مي نمايد.

 
كليد واژه: كرم گلوگاه انار، فن آوري هسته اي، نابارورسازي، نسبت رهاسازي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:02 ق.ظ

5 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(3 (مسلسل 53)):36-42.
 
كاهش مقدار موليبدن در فرايند توليد اكسيد اورانيم كارخانه بندرعباس به روش تهي سازي با محلول سديم كلريد اسيدي (يادداشت علمي و فني)
 
مقدم فرد زهره,وارطانيان سروژ,پورحسيني ژاله,پاكيزوند نرگس,غديري احمد*
 
* گروه پژوهشي اكتشاف و استخراج، پژوهشكده چرخه سوخت هسته اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران، ايران
 
 

يكي از معضلات موجود در برخي از كارخانه هاي توليد اكسيد اورانيم جهان، وجود عنصر موليبدن در محصول U3O8 توليد شده مي باشد. روش هاي متعددي براي كاهش موليبدن در فرايند توليد U3O8 ارايه شده است. از آن جايي كه هدف اين پژوهش، كاهش مقادير موليبدن در فرايند توليد اكسيد اورانيم بندرعباس، با كم ترين تغييرات ممكن در خطوط فرايندي كارخانه بود، روش شستشوي فاز آلي باردار با محلول سديم كلريد اسيدي انتخاب گرديد. با انجام آزمايش هاي بهينه سازي، محلول شستشوي سديم كلريد 1.2 مولار به اضافه سولفوريك اسيد 0.02 مولار، جاي گزين محلول سديم كربنات 10% (محلول شستشوي مورد استفاده در كارخانه بندرعباس) شد. با استفاده از محلول شستشوي فوق، ميزان تهي سازي فاز آلي از موليبدن از %96.64 (سديم كربنات 10%) به %4.17 كاهش يافت. در نهايت ميزان موليبدن در U3O8توليدي از %6.4 به %4.17 تنزل پيدا كرد.

 
كليد واژه: اورانيم، موليبدن، اكسيد اورانيم، سديم كلريد، تهي سازي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:02 ق.ظ

 6 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(3 (مسلسل 53)):43-50.
 
تعيين نمودار تعادلي جذب گاز HF روي زغال فعال (يادداشت علمي و فني)
 
بهرامي حسين*,صفدري سيدجابر,موسويان سيدمحمدعلي
 
* پژوهشكده چرخه سوخت هسته اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران، ايران
 
 

يكي از محصولات فرعي نامطلوب در صنعت غني سازي اورانيم، گاز هيدروژن فلوريد است. اثرات نامطلوب آن روي محيط زيست و تجهيزات فرايندي به علت سميت و خورندگي بالاي آن جذب آن توسط برج هاي جذب (تله هاي شيميايي) را ضروري ساخته است. يكي از جاذب هاي پيشنهادي براي جذب هيدورژن فلوريد، زغال فعال است. منحني تعادل جذب HF توسط زغال فعال يكي از اطلاعات مهم براي طراحي برج هاي جذب مي باشد. به دليل عدم وجود منحني ياد شده و جاذب مناسب، در اين مقاله به بررسي جذب سطحي هيدروژن فلوريد بر روي چهار نوع زغال فعال پرداخته شده است. داده هاي تعادلي در فشارهاي كم تر از 30 ميلي بار در دماي محيط به صورت تجربي به دست آمده است و مقادير ثابت ايزوترم فرندليچ، لانگموير، توث و هنري از برازش با داده هاي آزمايشگاهي محاسبه شده است. هم چنين عوامل موثر بر جذب هيدورژن فلوريد با انواع مختلف زغال فعال بررسي شده است. در نهايت ايزوترم هاي جاذب هاي مختلف با يك ديگر مقايسه و زغال نوع اول، دوم و چهارم جاذب هاي مناسب تشخيص داده شدند و از ميان مدل هاي رياضي براي پيش بيني نقاط تعادل، مدل توث براي زغال نوع اول، دوم و چهارم با متوسط درصد خطاي مطلق، به ترتيب، برابر با 12.9، 16.5 و 34.0 مطابقت بيش تر و بهتري با نتايج تجربي دارد.

 
كليد واژه: هيدروژن فلوريد، جذب سطحي، زغال فعال، نمودار تعادلي، ايزوترم، غني سازي اورانيم
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:02 ق.ظ

 7 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(3 (مسلسل 53)):51-56.
 
بررسي پارامترهاي موثر بر استخراج حلالي ايتربيم (Yb) از محلول فروشويي كانسنگ آنومالي 5 ساغند (يادداشت علمي و فني)
 
عبدالهي محمود,علمدارميلاني سعيد*,كليني سيدمحمدجواد,صمدزاده يزدي محمدرضا
 
* پژوهشكده چرخه سوخت هسته اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران، ايران
 
 

در اين پژوهش، استحصال و پرعيارسازي Yb(III) از محلول فروشويي کانسنگ آنومالي 5 ساغند با استفاده ازD2EHPA  به عنوان استخراج کننده آلي و کروزين به عنوان رقيق کننده، و هم چنين بهينه سازي پارامترهاي موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي نمونه هاي کانسنگ آنومالي 5 معدن ساغند نشان داد که علاوه بر اورانيم و توريم، عناصر بسيار با ارزش نادر خاکي نيز در اين کانسنگ موجود مي باشند و با توجه به محاسبات انجام شده ارزش ريالي عناصر نادر خاکي موجود در اين منطقه بيش از 20 برابر ارزش اورانيم و توريم است. استخراج ايتربيم و ساير عناصر موجود در محلول فروشويي در pHهاي مختلف بررسي شد و مشخص گرديد که با افزايش pH، ميزان استخراج اين عناصر افزايش مي يابد. ميزان استخراج ايتربيم، اورانيم، لانتانيم، ايتريم، سريم و آهن در pH=2، به ترتيب، برابر 99.9، 83، 13.5، 99.8، 8.5 و 27.4 درصد به دست آمد. بررسي تاثير افزايش نسبت حجمي دو فاز آبي به آلي (A/O) نشان داد که با افزايش اين نسبت، ميزان استخراج عناصر همراه ايتربيم بيش از خود ايتربيم کاهش مي يابد. بنابراين از اين امر مي توان براي جدايش مطلوب ايتربيم بهره جست. با استفاده از نمودار مکيب- تيلي با A/O=9 و در pH=2 تعداد مراحل نظري استخراج برابر 2 به دست آمد. در نهايت، استريپ فاز آلي با استفاده از غلظت هاي مختلف نيتريک اسيد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.

 
كليد واژه: ايتربيم، عناصر نادر خاكي، كانسنگ آنومالي 5 ساغند، استخراج با حلال، D2EHPA
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:02 ق.ظ

 1 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(2 (مسلسل 52)):1-6.
 
ارايه يك روش براي اندازه گيري HF خروجي از تله هاي شيميايي تحت شرايط خلا در تاسيسات غني سازي اورانيم
 
كريم پور كيانوش*,صفدري سيدجابر,موسويان سيدمحمدعلي
 
* گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
 جريان عبوري از تله هاي شيميايي در فرايند غني سازي اورانيم هگزافلوريد، شامل مخلوطي از گازهاي سبك، هيدروژن فلوريد و اورانيم هگزافلوريد است. براي اطمينان از عملكرد درست تله هاي شيميايي، عدم اشباع جاذب، ميزان جذب مناسب و در حد مجاز بودن غلظت اورانيم هگزافلوريد و هيدروژن فلوريد خروجي از سيستم لازم است از اين جريان در فواصل زماني معين نمونه گيري شود. ولي با توجه به پيوستگي فرايند جذب و تحت خلا بودن سيستم، امكان انجام نمونه گيري هاي عادي ميسر نمي باشد. در اين مقاله با فرض عدم وجود اورانيم هگزافلوريد در خروجي تله هاي شيميايي يك سيستم نمونه گيري براي نمونه برداري از خروجي تله هاي شيميايي پيشنهاد شده و پارامترهاي موثر بر افزايش دقت نمونه گيري بهينه شده اند. بر اين اساس زمان و فشار مورد نياز براي نمونه گيري (به عنوان مهم ترين پارامترهاي نمونه گيري) تخمين زده شده و سپس مقادير بهينه آن ها مشخص شده است.
 
كليد واژه: تله شيميايي، نمونه گيري، خلا، هيدروژن فلوريد
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:03 ق.ظ

 

 2 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(2 (مسلسل 52)):7-22.
 
مدل سازي رياضي و مطالعه عملكرد رآكتور دوار توليد دي اكسيد اورانيم
 
جمشيدي ناييني محمدجواد,رحيمي امير*,جهانفرنيا غلام رضا
 
* دانشكده مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
 
 

در اين تحقيق عملكرد رآكتور دوار توليد دي اكسيد اورانيم (UO2) از تتراآمونيم اورانيل كربنات (AUC) مورد مدل سازي رياضي قرار گرفته است. بدين منظور معادلات حاكم شامل معادلات پايستگي جرم جزيي و كلي مربوط به اجزاي جامد و گازي موجود در رآكتور، و معادلات موازنه انرژي براي فازهاي جامد و گاز بر مبناي قوانين پايستگي استخراج گرديده و اين معادلات همراه با معادلات مربوط به محاسبه شرايط هيدروديناميكي رآكتور، خواص ترموفيزيكي مواد موجود در رآكتور و مدل سينتيكي مربوط به روش عددي حل گرديده اند. با توجه به عدم تطبيق روابط سينتيكي ارايه شده در منابع و مراجع مورد استناد با نيازهاي مدل سازي صورت گرفته، يك مدل سينتيكي جديد براي مدل سازي واكنش هاي موجود در رآكتور ارايه گرديده است. نتايج حاصل از مدل با نتايج و روند مورد انتظار، بر مبناي اصول كلي علم مهندسي شيمي و مشاهدات و داده هاي تجربي مربوط به يك واحد عملياتي موجود مورد مقايسه قرار گرفته و روند صحيح پاسخ هاي مدل مورد تاييد قرار گرفته است.

 
كليد واژه: دي اكسيد اورانيم، تتراآمونيم اورانيل كربنات، رآكتور دوار، مدل سازي، مدل سينتيكي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:03 ق.ظ

 5 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(2 (مسلسل 52)):40-43.
 
توليد، كنترل كيفي و بررسي توزيع زيست شناختي راديوداروي 90Y-EDTMP بر روي موش هاي صحرايي
 
عادلي روح اله*,قنادي مراغه محمد,شمسايي زفرقندي مجتبي,بهرامي ساماني علي,سليمي بهرام
 
* دانشكده مهندسي هسته اي و فيزيك، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران
 
 

تسكين درد ناشي از متاستازهاي استخوان يكي از چشم اندازهاي علم پزشكي است. از ميان روش هاي متعدد موجود، استفاده از راديونوكليدها بسيار كارساز بوده است. يكي از اين راديونوكليدها، ايتريم(90Y)90-  به همراه تركيب شيميايي EDTMP است. يكي از روش هاي توليد راديونوكليد 90Y، فعال سازي نوتروني89Y  مي باشد. اين راديونوكليد گسيلنده خالص بتا با نيم عمر مناسب و انرژي بالا بوده و مورد توجه پزشكي هسته اي براي كاربردهاي درماني مي باشد. در اين كار تحقيقاتي،90Y  از طريق پرتودهي پودر ايتريم دي اكسيد توليد و با افزودن ليگاند EDTMP، كمپلكس 90Y EDTMP در دماي محيط تشكيل گرديد. خلوص راديوشيميايي با استفاده از روش ITLC و خلوص راديونوكليدي با استفاده از شمارگر سوسوزن مايع بررسي شد. سپس توزيع زيست شناختي راديودارو، روي اندام هاي مختلف موش هاي صحرايي بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه پس از گذشت حدود يك - نيم عمر از زمان تزريق راديودارو، عمده انباشت راديودارو در استخوان مشاهده مي شود، در حالي كه در ديگر اندام ها، كاهش راديوداروي تجمع يافته مشاهده شد.

 
كليد واژه: متاستازهاي استخواني، ايتريم -90، EDTMP، راديودارو، توزيع زيست شناختي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:03 ق.ظ

 7 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(2 (مسلسل 52)):49-53.
 
پيش فرآوري كانسار اورانيم آنومالي 5 ساغند با استفاده از روش هاس ثقلي
 
علمدارميلاني سعيد*,حميديان هادي
 
* پژوهشكده چرخه سوخت هسته اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران، ايران
 
 

كانسارهاي عيار پايين، قبل از عمليات فرآوري نهايي نيازمند عمليات پيش فرآوري مي باشند. اين عمليات به ويژه در مورد كانسارهاي اورانيم و طلا، كه به صورت طبيعي با عيار پايين در پوسته زمين تشكيل مي شوند، صادق است. در اين كار پژوهشي چگونگي افزايش عيار اورانيم كانسار آنومالي 5 ساغند با استفاده از روش هاي جداسازي ثقلي بررسي شده است. مطالعه كاني شناسي و ميكروسكوپي و تجزيه عنصري با استفاده از تكنيك XRF نشان داد كه كاني حاوي اورانيم اين ناحيه ديويديت با عيار متوسط 300 ميلي گرم در كيلوگرم (ppm) مي باشد. اين كانسار هم چنين حاوي تركيبات ديگري چون SiO2، CaO، fe2O3، TiO2 و مقادير مناسبي از تركيبات خاكي هاي نادر مانندCe ،La  و عناصري مانندSr ، Th و Zr مي باشد. اولين مرحله عمليات پيش فرآوري، آزادسازي اورانيم مي باشد. براي دست يابي به درجه آزادي مطلوب، نمونه ها ابتدا با استفاده از سنگ شكن فكي و استوانه اي و سپس با استفاده از آسياي ميله اي و گلوله اي خرد شدند. سپس محصول آسيا به وسيله سرندهاي آزمايشگاهي به شش دسته تقسيم شد. خروجي هر يك از سرندها پس از شستشو با آب، به وسيله ميز لرزان تغليظ گرديد. نتايج حاكي از افزايش ميزان عيار اورانيم تا 4463 ميلي گرم بركيلوگرم (تا 15 برابر مقدار اوليه) و هم چنين افزايش عيار خاكي هاي نادر مي باشد.

 
كليد واژه: پيش فرآوري، درجه آزادي، جداسازي ثقلي، اورانيم، ساغند
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:03 ق.ظ

 

 9 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(2 (مسلسل 52)):60-66.
 
محاسبه آهنگ دز تابش هاي گسيليده از سيلندر مدل 30B محتوي UF6 طبيعي
 
وفابخش مهدي*,رحيمي عباس,طاهري زاده ساغند اميرحسين,هواسي حمزه
 
* پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران، ايران
 
 

آهنگ دز يكي از پارامترهاي مهم در كنترل پرتوگيري شغلي و كنترل پرتوگيري عامه مردم در نتيجه حمل و نقل، انبارداري و كار با مواد پرتوزا است (يكي از مواد پرتوزاي مورد استفاده در صنعت غني سازي هگزافلوريد اورانيم است كه براي نگه داري و جابه جايي آن از مخازن مخصوصي از جنس كربن استيل استفاده مي شود). در اين كار پژوهشي، آهنگ دز جذبي از پرتوهاي گسيليده از سيلندر مدل 30B محتوي UF6 طبيعي توسط كد كامپيوتريMCNP4C  محاسبه شده و با نتايج تجربي مقايسه گرديده است. آهنگ دز به عواملي هم چون ميزان محتويات سيلندر، طول عمر ماده، طيف انرژي پرتوهاي گسيليده، هندسه و درصد غنا و غيره بستگي دارد. سازگاري بسيار خوب نتايج تجربي و محاسبه، حاكي از آن است كه فرضيات استفاده شده منطقي بوده و از آن ها مي توان براي شبيه سازي سيستم هاي بزرگ تر مانند انبار سيلندر، سيستم حمل و نقل و غيره براي تعيين زمان مجاز مواجهه با مخزن و كنترل پرتوگيري استفاده كرد. اين كار به صورت تجربي در شركت كالا الكتريك انجام شده است.

 
كليد واژه: MCNP، آهنگ دز، پرتوزايي، اورانيم هگزافلوريد، سيلندر محتوي UF6
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:03 ق.ظ

 10 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(2 (مسلسل 52)):67-71.
 
تعيين شرايط بهينه تهيه كمپلكس 67Ga-oxinexine براي نشان دارسازي سلول هاي سفيد خون
 
جليليان اميررضا*,وكيلي آريندخت,نظري سونا,بلوري نوين فاطمه,رجبي فر سعيد
 
* پژوهشكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنعتي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، كرج، ايران
 
 

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي عوامل موثر بر تهيه كمپلكس 67Ga-oxine براي مقاصد نشان دارسازي گلبول هاي سفيد خون مي باشد.67Ga  توليد شده در سيكلوترون(30MeV)  پژوهشكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنعتي كرج از طريق بمباران پروتوني هدف روي غني شده و با استفاده از واكنش68ZN (P,2n) 67Ga به شكل 67GaCl3 در شرايط بهينه براي تهيه كمپلكس  67Ga-oxineبه كار گرفته شد. مخلوطي از3ml  از 67GaCl3 با فعاليت 200mCi و100ml  از محلول اتانولي اكسين1mg/ml  تبخير شده و در مجاورت بافر استات با HP=5.5 به مدت 1 ساعت در دماي 25oC واكنش داده شد. ITLC با فاز متحرك آمونيم استات 10%+ متانول (1:1) و كاغذ واتمن انجام و فعاليت با استفاده از دستگاه  RTLC scanner (AR 2000)با هدف كنترل كيفي خوانده شد. در اين شرايط خلوص راديوشيميايي 95.18% و فعاليت ويژه1432 GBq/mmol  حاصل شد. سپس تخليص گلبول هاي سفيد خون تازه تهيه شده از داوطلبان انساني و نشان دارسازي آن در دماي 37 درجه انجام شد.  67Ga-oxineبه دليلِ چربي دوستي و گسيل پرتوهاي گاما مناسب مي تواند ماده اي ارزان و قابل دسترس براي مقاصد نشان دارسازي سلول هاي خوني، بنيادين و هم چنين موجودات ذره بيني باشد.

 
كليد واژه: گاليم 67، كمپلكس اكسينات، بهينه سازي، نشان دارسازي سلولي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:04 ق.ظ

 11 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(2 (مسلسل 52)):72-79.
 
تشخيص پرتوديدگي گوشت مرغ با اندازه گيري ارتو - تيروزين با استفاده از تكنيك كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا و آشكارسازي فلويورسانس
 
افلاكي فريدون*,روزبهاني علي,صلاحي نژاد مريم
 
* پژوهشكده علوم هسته اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران، تهران، ايران
 
 

ارتو - تيروزين به عنوان معياري براي تشخيص مواد غذايي سرشار از پروتئين پرتودهي شده پيشنهاد شده است. در اين كار تحقيقاتي، اندازه گيري ارتو - تيروزين با استفاده از تكنيك كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا (HPLC) و آشكارسازي فلورسانس با قابليت تعيين كمي 0.1Ng ارتو - تيروزين انجام شده است. اين روش شامل يخ زدن و خشك كردن نمونه، هيدروليز اسيدي و جداسازي از طريق HPLC است. با استفاده از ستونSpherisorb ODS2  امكان جداسازي خط مبناي ارتو - تيروزين از ناخالصي ها فراهم گرديد. با اندازه گيري ارتو - تيروزين در نمونه هاي ران و سينه مرغ نشان داده شد كه مقدار تشكيل شده آن در نمونه ها متناسب با دز پرتودهي بوده ولي به دليل آن كه مقدار ارتو - تيروزين اندازه گيري شده در نمونه هاي پرتودهي نشده متغير بود (0.42mg/g 0.15)، اين روش مي تواند تنها براي شناسايي نمونه هاي مرغ پرتودهي شده با4kGy  و بالاتر به كار رود. با توجه به افزايش خطي ارتو- تيروزين تشكيل شده در نمونه هاي پرتودهي شده تا 50kGy اين روش به خصوص براي شناسايي نمونه هاي پرتودهي شده در دزهاي غيرمجاز بالا مناسب است.

 
كليد واژه: ارتو تيروزين، مواد غذايي پرتودهي شده، تشخيص، كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات علوم و فنون هسته اي
شنبه 6 خرداد 1391  09:04 ق.ظ

 1 : مجله علوم و فنون هسته اي 1389; -(1 (مسلسل 51)):1-8.
 
بررسي تجربي مشخصه هاي گسيل نوترون در دستگاه پلاسماي كانوني SBUPF1
 
شيراني بابك,عباسي دواني فريدون*
 
* گروه كاربرد پرتوها، دانشكده مهندسي هسته اي، دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

در اين تحقيق، نوترون دهي پلاسماي كانوني نوع مدرSBUPF1  با مشخصات( E=2.5KJوC=8.6µF ) در فشارهاي مختلف گاز دوتريم و براي دو آند با اندازه هاي مختلف 12 و 18 سانتي متر مورد بررسي قرار گرفته است. از سه شمارگر فعال سازي نقره كه يكي از آن ها بالاي سر آند و دوتاي ديگر در زواياي 45 و 90 درجه نسبت به محور آند قرار داده مي شدند، براي شمارش نوترون و تعيين تقريبي توزيع زاويه اي گسيل نوترون استفاده شده است. هم چنين يك آشكارساز سوسوزن پلاستيكي ("5×"5 (? براي ثبت تپ نوترون و پرتو ايكس سخت و تعيين انرژي ميانگين نوترون ها به كار گرفته شد. نتايج آزمايش هاي انجام شده نشان دادند كه براي آند با طول بزرگ تر، فشار بهينه گاز براي توليد نوترون كم تر شده و بهره نوترون در اين فشار بهينه افزايش مي يابد. در اين شرايط، فشار بهينه گاز دوتريم براي توليد نوترون، mbar6، بهره نوترون در اين فشار بهينه به طور متوسط حدود 107×4.6 نوترون در هر تپ و انرژي ميانگين نوترون ها 2.24MeV است.

 
كليد واژه: پلاسماي كانوني، هم جوشي، نوترون، فشار بهينه، شمارگر فعال سازي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 258919
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز
دسترسی سریع به انجمن ها