عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: برترین جهاد آن است که انسان روز خود را آغاز کند در حالى که در اندیشه ستم کردن به احدى نباشد. من لا یحضر الفقیه، ح 5762
  • دیدار رهبر انقلاب با کشتی‌گیر سرافراز علیرضا کریمی 19-9-96
  • دانلود مستند سرپل نفتی
  • برنامه عصر با حضور آقای دکتر مجید شاه حسینی با موضوع شروع عصر ترانس مدرن در اروپا و اعتراف علنی به شیطان پرستی (1396/04/17 - تصویری)
  • بیانات مقام معظم رهبری دردیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى‌
  • مجموعه مستند هاکریا 2040
  • پوریم چیست...!؟

آخرین فایلهای سخنرانی / مرحوم حجة الاسلام مهندسي

عنوان زمان

ثواب و عقاب اعمال-آثار نماز

43:14

شرح کتاب چهل حدیث - درد فراق امام خمینی (ره) - جلسه 1

39:07

شرح کتاب چهل حدیث - سنت عالمان بزرگ در پاسداری از ذخایر معنوی - جلسه 2

37:08

شرح کتاب چهل حدیث - سنت عالمان بزرگ در پاسداری از ذخایر معنوی - جلسه 3

38:44

شرح کتاب چهل حدیث - پیشینه اربعین نگاری عالمان دین - جلسه 4

35:58

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث اول در جهاد با نفس - جلسه 5

37:48

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث اول در جهاد با نفس - جلسه 6

38:04

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث اول در جهاد با نفس - جلسه 7

35:37

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث دوم در ریا - جلسه 8

37:07

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث دوم در ریا - جلسه 9

37:24

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث سوم در عجب - جلسه 10

38:26

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث سوم در عجب - جلسه 11

37:56

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث سوم در عجب - جلسه 12

37:15

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث چهارم در کبر - جلسه 13

35:30

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث چهارم در کبر - جلسه 14

37:57

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث چهارم در کبر - جلسه 15

37:07

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث پنجم در حسادت - جلسه 16

37:02

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث پنجم در حسادت - جلسه 17

37:52

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث پنجم در حسادت - جلسه 18

36:10

شرح کتاب چهل حدیث - حدیث پنجم در حسادت - جلسه 19

37:05
فایلهای سخنرانی / مرحوم حجة الاسلام مهندسي با موضوع   شرح کتاب چهل حدیث
فایلهای سخنرانی / مرحوم حجة الاسلام مهندسي با موضوع   شرح کتاب اسرار الصلوه
فایلهای سخنرانی / مرحوم حجة الاسلام مهندسي با موضوع   نماز
فایلهای سخنرانی / مرحوم حجة الاسلام مهندسي با موضوع   نتیجه عمل