عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • نماهنگ منم باید برم (وصیت نامه) با صدای سید رضا نریمانى و میلاد هارونى
  • نماهنگ «آتش دریا»
  • مستند اشک های غزه
درباره سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

عنوان زمان

دکتر دینانی- فصل بیست و چهارم: اندیشه های فارابی - آشنایی اجمالی با حکیم فارابی 1

42:41

دکتر دینانی- فصل بیست و چهارم: اندیشه های فارابی - اندیشه های سیاسی فارابی3

45:43

دکتر دینانی- فصل بیست و چهارم: اندیشه های فارابی - فارابی، احیاگر اندیشه های ارسطو و افلاطون2

47:34

دکتر دینانی- فصل بیست و چهارم: اندیشه های فارابی - معرفت شناسی فارابی4

46:58

دکتر دینانی- فصل بیست و چهارم: اندیشه های فارابی -معرفت عقلی در نظر فارابی5

47:52

دکتر دینانی- فصل بیست و چهارم: اندیشه های فارابی - اندیشه های اشراقی فارابی6

48:34

دکتر دینانی- فصل بیست و چهارم: اندیشه های فارابی - اشراق و عقل فعال7

47:52

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی-مقدمه ای در باب شخصیت فردوسی حکیم1

45:25

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی- ادامه بررسی دیباچه شاهنامه2

45:31

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی- تبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسی 3

44:23

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی- ستایش خرد در شاهنامه4

42:23

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی-ادامه بررسی ستایش خرد در شاهنامه فردوسی 5

46:14

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی- ستایش پیامبر در شاهنامه فردوسی6

49:27

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی-دیدگاه فردوسی درباره سرّ آفرینش7

47:41

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی-شرح اشعار توحیدی شاهنامه9

48:42

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی-جایگاه آگاهی و خرد در شاهنامه8

42:26

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی-ادامه جهان بینی توحیدی10

40:40

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی- اسرار هستی و جهان بینی توحیدی11

46:41

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی- علم از دیدگاه حکیم فردوسی12

49:19

دکتر دینانی- فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی- مرگ از دیدگاه حکیم فردوسی13

48:43
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   برنامه معرفت
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   امام حسین علیه السلام ، محرم و عاشورا
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   رمضان
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   فلسفه
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   عقل
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   ماه رمضان
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   عرفان
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   معاد
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   ولایت در قرآن
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   اخلاق
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   معرفت
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   دعا و ذکر
فایلهای سخنرانی / دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی با موضوع   تبیین ویژگیهای شب قدر و سوره مبارکه قدر