عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند. میزان الحکمه
  • مستند موزها
  • دانلود مستند من مرگ می شوم
  • نفس سرکش - تصویری
  • دانلود مستند تله اسکرین

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری

عنوان زمان

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیات 71-72

03:15

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیات 38-41

05:40

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه صافات آیات 38-113

09:16

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه سبا آیات 31-36

06:27

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ص آیات 1-14

06:26

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات 23-35

13:28

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 282-آخر

13:27

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 272-281

11:37

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 261-271

14:45

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 253-260

16:04

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 236-242

06:20

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 207-212

05:12

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 153-157

04:27

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال آیات 1-40

13:31

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 77-92

16:20

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 64-77

14:24

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 64-71

14:29

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 52-68

14:37

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 38-51

12:26

محمدرضا پورزرگری - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 26-71

15:47
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   قرائت قرآن کریم
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   ترتیل به تفکیک 30 جزء
فایلهای قرآن کریم / محمد رضا پور زرگری با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره