عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • تحقیق کامل قرآن - استاد کریم منصوری
  • فیلم «درختان حماسی» با موضوع اعدام شهید نواب صفوی و یارانش
  • مصلح آزادی (شهید نواب صفوی)
  • مستند به سوی فرار؛ فرار و پناهندگی شاه ...
  • سیره و شخصیت مبلغ مجاهد  مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ مهدی مظاهری اصفهانی

آخرین فایلهای قرآن کریم / ابوالعینین شعیشع

عنوان زمان

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 82-84 (تصویری)

05:19

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 82-84 (صوتی)

05:19

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 5-16 و شمس آیات 1-15

23:51

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 15-آخر ، ق 1-11 ، بلد ، شمس و قریش

29:19

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 32-آخر ، قمر آیات 1-14 و الرحمن آیات 1-29

43:15

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 33-47

26:31

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قصص آیات 5-16 و شمس

26:31

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم و قمر

05:35

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره میارکه علق

05:26

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات 16-21

03:30

ابوالعینین شعیشع - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 7-10

03:54

ابوالعینین شعیشع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص آیات 5-19 به همراه زیرنویس انگلیسی

29:21

ابوالعینین شعیشع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-22

20:02

آخرین تلاوت از مرحوم استاد ابوالعینین شعیشع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن

07:26

ابوالعینین شعیشع-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 110-آخر

11:21

ابوالعینین شعیشع-تلاوت مجلسی سوره قصص آیات 5-16

24:39

ابوالعینین شعیشع-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم ، قمر و تین در بغداد

29:15

ابوالعینین شعیشع-تلاوت سوره مبارکه نحل آیات 65-66

01:44

ابوالعینین شعیشع-تلاوت سوره مبارکه مومنون آیات 12-14

02:33

ابوالعینین شعیشع-تلاوت تصویری سوره نباء

18:55
فایلهای قرآن کریم / ابوالعینین شعیشع با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / ابوالعینین شعیشع با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / ابوالعینین شعیشع با موضوع   قرائت قرآن کریم