عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • نماهنگ منم باید برم (وصیت نامه) با صدای سید رضا نریمانى و میلاد هارونى
  • نماهنگ «آتش دریا»
  • مستند اشک های غزه

آخرین فایلهای سخنرانی / خسرو باقری

عنوان زمان

فلسفه تعلیم و تربیت1-مفهوم فلسفه-استاد خسرو باقری

01:02:08

فلسفه تعلیم و تربیت2-فلسفه تربیت-استاد خسرو باقری

45:16

فلسفه تعلیم و تربیت3-کلمه تعلیم و کاربرد آن-استاد خسرو باقری

01:32:50

فلسفه تعلیم و تربیت4-تفکر در حل مسائل-استاد خسرو باقری

01:17:51

فلسفه تعلیم و تربیت5-احکام وجود-استاد خسرو باقری

01:30:13

فلسفه تعلیم و تربیت6-ادراک ماهیت حجاب علوم-استاد خسرو باقری

01:32:52

فلسفه تعلیم و تربیت7-جوانب مختلف انسان-استاد خسرو باقری

01:02:49

فلسفه تعلیم و تربیت8-واقعیت و دانش-استاد خسرو باقری

01:30:54

فلسفه تعلیم و تربیت9-معرفت شناسی-استاد خسرو باقری

01:32:07

فلسفه تعلیم و تربیت10-وحدت گرائی در جهان-استاد خسرو باقری

01:30:13

استاد خسرو باقری - فلسفه تعلیم و تربیت جلسه 11 - نقش معلم در تربیت

01:31:16

فلسفه تعلیم و تربیت12-اندیشه های بشری-استاد خسرو باقری

01:33:27

فلسفه تعلیم و تربیت13-تحلیل وسیله تعلیم-استاد خسرو باقری

01:33:08

فلسفه تعلیم و تربیت14-برخورد فلسفی با انسان-استاد خسرو باقری

01:32:50

فلسفه تعلیم و تربیت16-قدرت ارزیابی-استاد خسرو باقری

01:33:47

فلسفه تعلیم و تربیت15-یادگیری در علوم تربیتی-استاد خسرو باقری

01:35:02

فلسفه تعلیم و تربیت17-ارزیابی قبل از آموزش-استاد خسرو باقری

01:36:02

فلسفه تعلیم و تربیت18-عملیات ذهنی-استاد خسرو باقری

01:10:16

فلسفه تعلیم و تربیت19-جنبه اقدام عملی-استاد خسرو باقری

01:03:02

فلسفه تعلیم و تربیت20-علم جایگزین فلسفه-استاد خسرو باقری

01:34:05
فایلهای سخنرانی / خسرو باقری با موضوع   مقام معلم
فایلهای سخنرانی / خسرو باقری با موضوع   تربیت دینی