عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند. میزان الحکمه
  • دانلود مستند من مرگ می شوم
  • نفس سرکش - تصویری
  • دانلود مستند تله اسکرین
  • دیدار رهبر انقلاب با کشتی‌گیر سرافراز علیرضا کریمی 19-9-96
  • مجموعه مستند هاکریا 2040
درباره قرآن کریم / الدوکالی محمد العالم (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / الدوکالی محمد العالم

عنوان زمان

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره فاتحه (بروایت قالون عن نافع)

00:00:53

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره بقره (بروایت قالون عن نافع)

02:09:19

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره آل عمران (بروایت قالون عن نافع)

01:13:00

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نساء (بروایت قالون عن نافع)

01:13:36

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مائده (بروایت قالون عن نافع)

01:00:06

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انعام (بروایت قالون عن نافع)

01:03:10

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اعراف (بروایت قالون عن نافع)

01:12:50

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره انفال (بروایت قالون عن نافع)

00:28:30

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره توبه (بروایت قالون عن نافع)

00:55:02

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یونس (بروایت قالون عن نافع)

00:40:44

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره هود (بروایت قالون عن نافع)

00:42:20

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره یوسف (بروایت قالون عن نافع)

00:37:58

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره رعد (بروایت قالون عن نافع)

00:17:12

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره ابراهیم (بروایت قالون عن نافع)

00:16:47

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره حجر (بروایت قالون عن نافع)

00:15:02

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره نحل (بروایت قالون عن نافع)

00:39:19

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره اسراء (بروایت قالون عن نافع)

00:32:02

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره کهف (بروایت قالون عن نافع)

00:31:42

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره مریم (بروایت قالون عن نافع)

00:19:53

الدوکالی محمد العالم | ترتیل سوره طه (بروایت قالون عن نافع)

00:27:14
فایلهای قرآن کریم / الدوکالی محمد العالم با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره