عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند. میزان الحکمه
  • دانلود مستند من مرگ می شوم
  • نفس سرکش - تصویری
  • دانلود مستند تله اسکرین
  • دیدار رهبر انقلاب با کشتی‌گیر سرافراز علیرضا کریمی 19-9-96
  • مجموعه مستند هاکریا 2040
درباره سخنرانی / آیت اللّه سید رضی شیرازی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / آیت اللّه سید رضی شیرازی

عنوان زمان

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 1

24:16

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 2

20:45

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 3

22:34

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 4

24:48

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 5

23:59

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 6

24:01

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 8

23:25

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 7

24:47

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 9

23:22

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 10

23:03

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 11

22:30

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 12

24:14

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 13

20:26

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 14

21:26

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 15

24:14

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 16

22:06

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 17

24:15

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 18

20:11

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 19

22:24

آیت الله سید رضی شیرازی-مباحث اخلاقی جلسه 20

18:13
فایلهای سخنرانی / آیت اللّه سید رضی شیرازی با موضوع   درس اخلاق
فایلهای سخنرانی / آیت اللّه سید رضی شیرازی با موضوع   اخلاق