عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله: فرزند هفت سال سروَر، هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزیر است. مکارم الاخلاق، ص222
  • مستند اشک های غزه
  • بیانات رهبر انقلاب در کنفرانس اتحادیه بین‌ المجالس سازمان همکاری اسلامی- 96/10/26 (صوتی)
  • تحقیق کامل قرآن - استاد کریم منصوری
  • فیلم «درختان حماسی» با موضوع اعدام شهید نواب صفوی و یارانش
  • مصلح آزادی (شهید نواب صفوی)

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان

عنوان زمان

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 26-51 (تصویری)

27:39

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 26-51 (صوتی)

27:39

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 2-22 - تصویری

03:40

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 2-22 - صوتی

03:40

محمد عیدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم آیات 1-38 - تصویری

27:32

محمد عیدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم آیات 1-38 - صوتی

27:32

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن (تصویری)

12:34

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه الرحمن (صوتی)

12:34

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مرسلات (تصویری)

05:01

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مرسلات (صوتی)

05:01

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه تحریم ، حاقّه آیات 1-24

59:37

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه دهر آیات 23-آخر ، مرسلات ، زلزال ، قارعه ، تکاثر و عصر

53:28

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج آیات 11-آخر ، طارق و اعلی آیات 1-11

37:12

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم آیات 7-10

05:54

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 3-4

05:23

محمد عبدالعزیز حصّان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال آیات 1-24

30:29

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-33

25:49

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه تویه آیات 75-96

25:37

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع)

31:11

محمد عبدالعزیز حصان - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 133-146

23:47
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   شاهکار تلاوت های مصری
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   تلاوت مجلسی
فایلهای قرآن کریم / محمد عبدالعزیز حصان با موضوع   قرائت قرآن کریم