عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد آنگاه دانش خود را بپراکند. میزان الحکمه
  • دانلود مستند من مرگ می شوم
  • نفس سرکش - تصویری
  • دانلود مستند تله اسکرین
  • دیدار رهبر انقلاب با کشتی‌گیر سرافراز علیرضا کریمی 19-9-96
  • مجموعه مستند هاکریا 2040
درباره قرآن کریم / ابوالحسن محی الدین الکردی (قاری سوری) (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / ابوالحسن محی الدین الکردی (قاری سوری)

عنوان زمان

1-قرائت ترتیل سوره مبارکه فاتحة-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

00:36

2-قرائت ترتیل سوره مبارکه بقره-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

02:04:44

3-قرائت ترتیل سوره مبارکه آل عمران-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

01:12:02

4-قرائت ترتیل سوره مبارکه نساء-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

01:13:27

5-قرائت ترتیل سوره مبارکه مائده-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

57:57

6-قرائت ترتیل سوره مبارکه انعام-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

01:00:55

7-قرائت ترتیل سوره مبارکه اعراف-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

01:07:10

8-قرائت ترتیل سوره مبارکه انفال-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

23:29

9-قرائت ترتیل سوره مبارکه توبه-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

50:29

10-قرائت ترتیل سوره مبارکه یونس (ع)-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

11-قرائت ترتیل سوره مبارکه هود (ع)-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

40:19

12-قرائت ترتیل سوره مبارکه یوسف (ع)-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

36:56

13-قرائت ترتیل سوره مبارکه رعد-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

17:05

14-قرائت ترتیل سوره مبارکه ابراهیم (ع)-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

17:43

15-قرائت ترتیل سوره مبارکه حجر-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

13:14

16-قرائت ترتیل سوره مبارکه نحل-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

36:31

17-قرائت ترتیل سوره مبارکه اسراء-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

29:54

18-قرائت ترتیل سوره مبارکه کهف-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

30:32

19-قرائت ترتیل سوره مبارکه مریم (س)-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

17:32

20-قرائت ترتیل سوره مبارکه طه-ابوالحسن محی الدین الکردی قاری سوری

24:28
فایلهای قرآن کریم / ابوالحسن محی الدین الکردی (قاری سوری) با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره