عضویت العربیة English
امام کاظم علیه‌السلام: مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست. تحف العقول، ص 398
فایلهای سخنرانی / حجة الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی با موضوع   دانشگاه علوم و معارف قرآن
فایلهای سخنرانی / حجة الاسلام دکتر عبدالهادی مسعودی با موضوع   قرآن