عضویت العربیة English
امام کاظم علیه‌السلام: مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست. تحف العقول، ص 398
فایلهای سال 1393 / شهادت امام صادق علیه السلام با موضوع   شهادت امام صادق علیه السلام