عضویت العربیة English
امام کاظم علیه‌السلام: مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست. تحف العقول، ص 398

آخرین فایلهای سال 1393 / میلاد امام رضا علیه السلام

عنوان زمان

سید مجید بنی فاطمه و کربلایی حسین طاهری - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - حالا که من از حرم دورم (شور)

5:48

سید مجید بنی فاطمه و کربلایی حسین طاهری - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - علی یارمه (سرود)

6:52

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - نمی تونند بیونم کنند از در میخونه (سرود)

6:00

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم (مدح)

11:22

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - من ار به قبله رو کنم (مدح امیرالمومنین علیه السلام)

1:47

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - ای سند نجات من (سرود)

4:25

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - نمی تونند بیرونم کنند از در میخونه (سرود)

4:32

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - چه غم گر گنهکار و نامه سیاهم (مدح)

3:11

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - عشق رسوایی محض است (مدح)

10:03

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - هر کی اسیر تو باشه آزاده (سرود)

6:02

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - آرزوی من علی علی (سرود)

1:07

سید مجید بنی فاطمه - میلاد امام رضا علیه السلام سال 93 - حالا که من از حرم دورم (شور)

3:48
فایلهای سال 1393 / میلاد امام رضا علیه السلام با موضوع   میلاد امام رضا علیه السلام