عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • حجت الاسلام شرفخانی - مهدویت و انتظار (برنامه عطر عاشقی - 1396/08/26) - تصویری
  • بیانات در حضور رهبر معظم انقلاب در مناطق زلزله‌ زده استان کرمانشاه
  • حجت الاسلام دکتر رفیعی - عوامل مؤثر بر از بین رفتن فشار قبر
  • وقف
درباره سخنرانی / حجت الاسلام علی فاضلی هیدجی (کلیک کنید)

آخرین فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام علی فاضلی هیدجی

عنوان زمان

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي جناب سعد بن مسعود ثقفي

29:44

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-شرح حال اصحاب نيك و بد معصومين

28:38

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي و تحليل زندگي جناب ضحاك بن قيس

27:02

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي و تحليل زندگي جناب رشيد حجري

28:35

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت- بررسي و تحليل زندگي جناب زيدبن صوهان

29:20

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت- بررسي و تحليل زندگي جناب خزيمة بن ثابت

29:50

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي سه تن از اصحاب امام علي علیه السلام

28:49

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي خريت بن راشد و زياد بن خصفه

27:23

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي شخصيت حجربن عدي

29:44

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي خالد بن وليد

28:03

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي شخصيت حارث همداني

28:49

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي شخصيت صعصعه بن صوهان

29:48

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي جناب حجربن عدي

29:38

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي و تحليل زندگي جناب حكيم بن جبله

30:00

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي و تحليل زندگي جناب حبه عرني

29:13

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي جناب حارث همداني

29:49

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي جناب جندب بن زهير

29:50

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي زندگي جناب صعصعه بن صوهان

28:18

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي و تحليل زندگي وليد بن عقبه

30:00

حجت الاسلام فاضلی هیدجی-راز سرنوشت-بررسي و تحليل زندگي مروان بن حكم

29:59
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام علی فاضلی هیدجی با موضوع   ریزشها و رویشها (راز سرنوشت)
فایلهای سخنرانی / حجت الاسلام علی فاضلی هیدجی با موضوع   تاریخ اسلام